Menu
RSS

Свободни работни места

Публикувана от 

 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СМОЛЯН
бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 02.09.2015 г.
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: РЪКОВОДИТЕЛ КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИТ
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата: 530 лв.
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ/ЛЕКТОР/
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА/ЛЕКТОР/
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ/ЛЕКТОР/
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА И ИТ/ЛЕКТОР/
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/ЛЕКТОР/
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата: 530 лв.
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ПО АКОРДЕОН, КОРЕПЕТИТОР/ЛЕКТОР/
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ПИАНО
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата: 530 лв.
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ПО КАВАЛ, ДИРИГЕНТ НА ОРКЕСТЪР И КАМЕРНА МУЗИКА
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата: 530 лв.
 
Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ХОРЕОГРАФИЯ
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата: 530 лв.
 
Длъжност: СТАРШИ УЧИТЕЛ, ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Специалност:Компютърна техника и технологии;Комуникационна техника;Промишлена електроника
Заплата: 290 лв./4 часа
 
Длъжност: СТАРШИ УЧИТЕЛ, ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Специалност: Математика и физика
 
Длъжност: ВЪЗПИТАТЕЛ
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата: 580 лв.
 
Длъжност: ВЪЗПИТАТЕЛ
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ /НУП/
Заплата: 530 лв.
 
Длъжност: ВЪЗПИТАТЕЛ
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ /Природни науки/
Заплата: 530 лв.
 
Длъжност: РЕДАКТОР
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: РЕПОРТЕР
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
 
Длъжност: АСИСТЕНТ – КАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Английски език
 
Длъжност: МЕТРОЛОГ
Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР
Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: ЕНЕРГЕТИК
Степен на образование: СРЕДНО/ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Специалност: Електротехника
 
Длъжност: ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Компютърна грамотност и Английски език
 
Длъжност: КАСИЕР/БЕНЗИНОСТАНЦИЯ/
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: ПОМОЩНИК МАГАЗИН
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: ГАСТРО КОНСУЛТАНТ /БЕНЗИНОСТАНЦИЯ/
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: РАБОТНИК УСУКВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата: 500 лв.
 
Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЖИЦА И ТЕЛ
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата: 500 лв.
 
Длъжност: ПЕЧАТАР
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: МОНТАЖНИК
Степен на образование:  СРЕДНО /ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: ГОТВАЧ
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: ПОМОЩНИК СЛАДКАР
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата: 550 лв.
 
Длъжност: ДОМАКИН
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: РАБОТНИК КУХНЯ
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: СЕРВИТЬОР
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: ШИВАЧ
Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: ХИГИЕНИСТ
Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ГР. СМОЛЯН,
ОБЯВЯВАТ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ГР. СМОЛЯН,
уведомяват работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.
 
По Програмата се осигурява обучение на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.
 
- професионално обучение за първа квалификационна степен или за част от професия и
- професионално обучение за първа квалификационна степен или за част от професия със следваща го несубсидирана (за сметка на работодателя) заетост за срок не по-малък от 6 месеца
 
В Програмата могат да се включат:
-          работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.
 
Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ по Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg .  
 
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в:
§         Дирекция “Бюро по труда” – гр. Смолян, бул. „България” № 83, етаж 1 при трудовите посредници, както и на тел. 0301/ 62114, 62023;
§         Краен срок за приемане на документи – 02.09.2015 г.

За вас работодатели

Агенция по заетостта

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ГР. СМОЛЯН И ЗЛАТОГРАД

 
            Уведомяват работодателите, че разполагат с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта / ЗНЗ/ през м. септември 2015г., както следва:
 
За Дирекция „Бюро по труда”  –  гр. Смолян
 
Насърчителни мерки за заетост и обучение
Средства в лева
Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа(чл. 52, ал.2 от ЗНЗ)
9120.00
Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр. Смолян,
бул. „България” № 83, етаж 1 при трудовите посредници, както и на тел. 0301/ 62114, 62023.
 
За Дирекция „Бюро по труда” гр. Златоград
 
НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ
Средства в  лв.
Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания (чл. 52 ал.1 от ЗНЗ)
 
 2675.29
 
Насърчаване на работодателите да наемат безработни с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (чл. 52, ал.2 от ЗНЗ)
12449.99
Насърчаване на работодателите да наемат безработни майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)
 2755.75
Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)
 2734.03
Допълнителна информация може да се получи в ДБТ– Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1, ет. 7, ст. № 7,8 и 9, както и на телефони 03071/21-89, 23-59, 22-43; 03072/37-88.
 
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата – до 02.09.2015 г. включително.
 
 
ДИРЕКТОР   НА  ДИРЕКЦИЯ„БЮРО ПО ТРУДА”   -   СМОЛЯН                   
                                                                            
                                                                             /Замфир  Копчев/
                                                                                                                            
Съгласувал: Снежина Стаматова – Началник отдел «ПУ»
Изготвил:    Таня Пинева– Младши експерт отдел «ПУ»
 
 
 
Последно променена в Сряда, 02 Септември 2015 11:00

 Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!