Menu
RSS

Свободни работни места

Написана от 

 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СМОЛЯН
бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 19.11.2014г.
 
Длъжност: ЛЕКАР ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: ФЕЛДШЕР
Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: ТЕХНОЛОГ
Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: ТЕХНИК, МОНТАЖ НА СОТ СИСТЕМИ
Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
/Ел. техник/
 
Длъжност: ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО
Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Шивашка промишленост
 
 
Длъжност: КРЕДИТЕН ЕКСПЕРТ
Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ
 
 
Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност:  АВТОМОНТЬОР
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност:  СЕРВИТЬОР
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: БАРМАН
Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: КАМЕРИЕРКА
Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: МОНТАЖНИК
Степен на образование:  СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност:  ШЛОСЕР
Степен на образование:  СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ 
/Техническо образование/
 
Длъжност:  ПЕЧАТАР
Степен на образование:  СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ
 
 Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност:  ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
Степен на образование:  СРЕДНО/ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност:  ОХРАНИТЕЛ
Степен на образование:  СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата:500 лв.
 
Длъжност:  ПАЗАЧ – ПОРТИЕР /НОЩЕН/
Степен на образование:  СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата:340 лв.
 
Длъжност: ГЛАДАЧ
Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Длъжност: ШИВАЧ
Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата: 400 лв.
 
Длъжност: ШИВАЧ
Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата:  600 – 700 евро
/Словакия/
 
                Дирекция „Бюро по труда” – Смолянорганизира провеждането на „Отворени врати за младежи”, които не са регистрирани в Бюрата по труда. Инициативата ще се провежда всеки ден от 24.11-28.11.2014 г. от 10.00   до 16.00 часа, стая №105.
            Целта на инициативата е запознаване на младежите   с услугите, предлагани в    Дирекция „Бюро по труда”, популяризиране на Европейската гаранция за младежта и  информиране за условията и възможностите за участие в германската програма за дуално професионално обучение „ Работата на моя живот”.
 
.            Дирекция „Бюро по труда” – Смолян  обявява стартирането на германската програма „ТheJobofmyLife, за 2015 година за дуално професионално обучение на младежи до 27 години.
                      Краен срок за подаване на документи – 25.11.2014 г.
 
Дирекция „Бюро по труда” – Смолян  набира документи на кандидати за   селскостопански работници /жени и мъже/ за бране на малини в Португалия.
                      Краен срок за подаване на документи – 20.11.2014 г.
          Уведомяваме всички работодатели и работещи за възможността да подават документи за кандидатстване по схемата „По-близо до работа”.
Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съгласно решението на Комитета за наблюдение е удължена до 31 октомври 2015 г. .
Целта на схемата е насочена към насърчаване географската мобилност на работещите, като им се предоставят стимули за търсене на подходяща работа, когато тя е далеч от дома им. Стимули се предвиждат и за работодателите за наемане на персонал от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност.
Средствата, които се предоставят по схемата, са за направените от новонаетите/заети лица ежедневни разходи за транспорт до и от работното място, и за организираното и проведено от работодателя въвеждащо или надграждащо обучение на пътуващите новонаети/заети лица.
За клиентите ни предлагаме услугата ,,Горещ телефон” – 6-21-14  за запитвания, сигнали и предложения.

                

                                   ДИРЕКТОР   НА  ДИРЕКЦИЯ„БЮРО ПО ТРУДА”   -   СМОЛЯН               

                                                                                                                              
                                                                                                         /Замфир Копчев/  
    
 
          Съгласувал: Сн. Стаматова– Гл. експерт отдел «ПУ»
                   Изготвил: Т. Пинева – Младши експерт
Последно променена в Сряда, 19 Ноември 2014 10:57

Последните от Смолян днес!


 Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!