Menu
RSS

Свободни работни места

Написана от
 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СМОЛЯН
бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 29.11.2016 г.
 

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА

Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КОНСТРУКТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Изисквания: Немски език, Word, Excel

Трудово възнаграждение: 850 лв.

Длъжност: ПЕЧАТАР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШЛОСЕР ИНСТРУМЕНТАЛЧИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  

Длъжност: НАСТРОЙЧИК ШПРИЦ МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  

Длъжност: ЕЛЕКТРОКАРИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК САТЕЛИТНИ АНТЕНИ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ МЕХАНИК

Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, УСУКВАНЕ НА КАБЕЛИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР, ХОТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Изисквания: Английски език

Длъжност: КАСИЕР ПВЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАСИЕР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАСИЕР, СЧЕТОВОДСТВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОТЧЕТНИК ЦЕННИ КНИЖА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШИВАЧ, МЪЖКО И ДАМСКО ОБЛЕКЛО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШИВАЧ, ПЛЕТАЧ-КЕТЕЛИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КРОЯЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОГНЯР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОХРАНИТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕБЕЛИСТ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  

         Работни места, обявени за МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” - гр. Смолян

         Лекар в спешно отделение

           Лекар в ОАИЛ

           Лекар в УНГ отделение

           Лекар в детско отделение

         Специалист по здравни грижи в детско отделение

           Специалист по здравни грижи в хирургично отделение

           Специалист по здравни грижи в кардиологично отделение

           Специалист по здравни грижи в неонатологично отделение

           Специалист по здравни грижи в неврологично отделение  

           Дирекция „Бюро по труда” – Смолян обявява процедура за набиране на сезонни селскостопански работници за бране на малини в Португалия. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

-      Да са на възраст между 18 и 50 години;

-      Да са физически пригодни за селскостопанска работа;

-      Да притежават чисто свидетелство за съдимост;

-      Да притежават основно образование.

     Срокът за записване е 06.01.2017 година

Дирекция „Бюро по труда” – Смолян обявява процедура за набиране на кандидатки за бране на ягоди в Испания. Жените трябва да са на възраст между 20 и 40 години, с опит в селското стопанство и подходящи физически данни, предвид естеството на работа и високите температури.

Срокът за записване на желаещите да работят в Испания е 10 януари 2017 година до 12:00 часа

Дирекция „Бюро по труда” – Смолян обявява възобновяването на процедурата за набиране на кандидати по Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за посредничество и временна заетост в областта на строителството. Търсят се работници за следните строителни дейности:

  • Кофражисти /индустриален, строителен и дървен кофраж/. Разчитането на строителни планове е задължително;
  • Арматуристи. Разчитането на строителни планове е задължително;
  • Работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени;
  • Мазачи.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да са български граждани;
  • Да са на възраст от 25 до 50 години;
  • Да не са работили в Израел;
  • Да нямат родители или деца, които да работят в Израел
  • Да не са осъждани.

Кандидатите подават документи в ДБТ по местоживеене.

Стартира нов прием на заявки

за обучения и заетост на безработни лица по ОП РЧР 2014-2020

Агенцията по заетостта обявява прием на заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която е насочена към безработни лица до 29 години включително, както и по схема „Обучения и заетост“ – за безработни лица на възраст над 29 години. И двете схеми са съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

От 28.11.2016 г. до 09.12.2016 г. във всички бюра по труда в страната всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по тези схеми, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. На този втори етап от изпълнението на схемите, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г.

За схема „Обучения и заетост за младите хора” заявки за разкриване на свободни работни места на територията на София град няма да се приемат. Работодателите, които желаят да разриват свободни работни места на територията на София град, могат да направят това с подаване на заявка по схема „Младежка заетост”.

Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е 10 /десет/. При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена от министъра на труда и социалната политика Методика за оценка на заявки от работодатели.

Документите за кандидатстване и подробна информация за работодатели и безработни лица по схема „Обучения и заетост за младите хора” са публикувани и можете да намерите на сайта на Агенция по заетостта.

Документите за кандидатстване и подробна информация за работодатели и безработни лица по схема „Обучения и заетост” са публикувани и можете да намерите  сайта на Агенция по заетостта.

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”   -   СМОЛЯН                 

                                                 /Замфир Копчев/

 Съгласувал: Снежина Стаматова – Началник отдел «ПУ»

Изготвил: Елза Пашалийска - Старши експерт отдел «ПУ»


Последно променена в Вторник, 29 Ноември 2016 17:39

Последните от Смолян днес!


Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!