Menu
RSS

Свободни работни места

Написана от 

 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СМОЛЯН
бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 27.01.2015 г.

Длъжност: ПСИХОЛОГ, КЛИНИЧЕН
Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО
/ПРОИЗВОДСТВО НА БАРАБАНИ/
Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНЖЕНЕР ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО
Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА
Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО
Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КОНСТРУКТОР
Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ
Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КРЕДИТЕН ЕКСПЕРТ
Степен на образование: ВИСШЕ /СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СПЕЦИАЛИСТ СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ-ИНКАСАТОР
Степен на образование: ВИСШЕ /СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СТЮАРДЕСИ/СТЮАРДИ
Степен на образование: ВИСШЕ /СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Английски език

Длъжност:  КАСИЕР
Степен на образование: СРЕДНО ИКОНОМИЧИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата: 367 лв

Длъжност: ОПЕРАТОР НА CNC ФРЕЗА
Степен на образование: СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ
Степен на образование: СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата: 450 лв

Длъжност: ТЕХНИК СОД  /СИГНАЛНА И ОСИГУРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ/
Степен на образование: СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата: 500 лв

Длъжност: ПОМОЩНИК НАЧАЛНИК  /ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ДЕТАЙЛИ/
Степен на образование: СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПЕЧАТАР
Степен на образование: СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ
Степен на образование:  СРЕДНО /ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Длъжност: МОНТАЖНИК
Степен на образование:  СРЕДНО /ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШИВАЧ
Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата: 400 лв.

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК
Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
/Гатер/

Длъжност: ПОМОЩНИК КУХНЯ
Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Заплата: 600 лв

Длъжност: РАБОТНИК КУХНЯ
Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ                            
 
                 Уведомяваме всички работодатели и работещи за възможността да подават документи за кандидатстване по схемата „По-близо до работа”.
      Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съгласно решението на Комитета за наблюдение е удължена до 31 октомври 2015 г. .
      Целта на схемата е насочена към насърчаване географската мобилност на работещите, като им се предоставят стимули за търсене на подходяща работа, когато тя е далеч от дома им. Стимули се предвиждат и за работодателите за наемане на персонал от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност.
    Средствата, които се предоставят по схемата, са за направените от новонаетите/заети лица ежедневни разходи за транспорт до и от работното място, и за организираното и проведено от работодателя въвеждащо или надграждащо обучение на пътуващите новонаети/заети лица.
             За клиентите ни предлагаме услугата ,,Горещ телефон” – 6-21-14  за запитвания, сигнали и предложения.

                 

 

                                   ДИРЕКТОР   НА  ДИРЕКЦИЯ„БЮРО ПО ТРУДА”   -   СМОЛЯН               

                                                                                                                              
                                                                                                         /Замфир Копчев/  
    
 
                            Съгласувал: Сн. Стаматова – Главен експерт отдел «ПУ»
                                   Изготвил: Ел. Пашалийска – Старши експерт отдел «ПУ »
 
 


 
 
 
Последно променена в Вторник, 27 Януари 2015 10:24

 Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!