Menu
RSS

Свободни работни места

Написана от
 
Дирекция Бюро по труда -Девин

 
За Вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Девин

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през месец юли 2016 год., както следва:
Насърчителна мярка по ЗНЗ Средства в лева.

Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) 1151,00 лв.

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29 - год. възраст и осигураване на допълнително трудово възнаграждение на наставник(чл 41а от ЗНЗ) 3101,92 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата – до 17.00 часа на 04.08.2016г. /включително/.


Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – Девин, ул. “Васил Левски” №1, стая №3, тел.03041 / 48-67, стая №7, тел.03041/48-34
 
 
 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СМОЛЯН
бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 23.08.2016 г.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ДБТ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ - ВЪЗПИТАТЕЛ НА ПИГ /V-VII клас/

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ НУП – ВЪЗПИТАТЕЛ НА ПИГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 600 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МУЗИКА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 600 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Лектор: 136 ч.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 600 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Лектор: 204 ч.

Длъжност: УЧИТЕЛ, ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ, МУЗИКА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА

Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КОНСТРУКТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ, ПЛАСТМАСОВО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЪТРУДНИК ОХРАНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК НАЧАЛНИК СМЯНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПЕЧАТАР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ШПРИЦ МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ШЛАЙФ МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ФРЕЗА СNC

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ЕРОЗИЙНИ МАШИНИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: НАСТРОЙЧИК

Степен на образование: СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШЛОСЕРИНСТРУМЕНТАЛЧИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  

Длъжност: ЕЛЕКТРОКАРИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР ХОТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕНИДЖЪР ЕКИП

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Немски език

Длъжност: КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КРУПИЕ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТНАЦИЯ/ГАЗОСТАНЦИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК КУХНЯ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШИВАЧ, МЪЖКО И ДАМСКО ОБЛЕКЛО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КРОЯЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГЛАДАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПИКОЛО

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОГНЯР

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РЕЗАЧ, ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ОБРАБОТКА НА ТРУПИ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГРАДИНАР

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПЕРАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ/ ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Документ за управление на мотокар

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК В ЦЕХ ЗА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  

 
                Работни места по схема „Младежка заетост”, проект „Нова възможност за младежка заетост”

           1 управител, продажби и маркетинг - стажуване

           1 готвач - обучение по време на работа

           1 помощник готвач - обучение по време на работа

           1 сервитьор - обучение по време на работа

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- СМОЛЯН

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Дирекция „Бюро по труда”– гр. Смолян уведомява работодателите, че в периода от 15 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки за разкриване на работни места по Компонент 2 от Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица.

В Компонент 2 по Програмата могат да се включат работодатели от публичния сектор - държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на работни места, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 15006 лв.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ съгласно Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в рамките на 7 работни дни, считано от 15.07.2016 г. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Смолян, бул.”България” 83 тел.6-20-23

Краен срок за приемане на документи– 25.07.2016 г.

                                      

             Дирекция „Бюро по труда” - Смолян набира професионални строителни работници за временна заетост в Израел

Търсят се професионални строителни работници по условията на подписаната Спогодба между Правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за набиране и осигуряване на временна заетост на граждани на двете страни.

Израел търси наши работници за:
кофражисти (индустриален строителен кофраж, дървен кофраж). Разчитането на строителни планове е задължително

- арматуристи. Разчитането на строителни планове е задължително

- работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени
- мазачи
Изисквания към кандидатите:

- да са български граждани;
- да са на възраст между 25 и 50 години;
- да не са работили в Израел;
- да нямат родители или деца, които да работят в Израел;
- да не са осъждани;
- да са медицински и физически подходящи за усилена работа в строителния сектор, при израелските климатични условия, включително и за работа на височини.
Процесът на подбор е безплатен и желаещите не дължат никакви такси на никакъв етап от кандидатстването.

Българските работници трябва да покрият разходите си за полетите до и от Израел. Те трябва да имат предвид също и разходите за медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, транспорт в България при оформяне на документите и превода, нотариалната заверка и легализацията на изискуемите документи.


                                     

ДИРЕКТОР НАДИРЕКЦИЯ„БЮРО ПО ТРУДА”   -   СМОЛЯН                

                                                    /Замфир Копчев/

Съгласувал: Снежина Стаматова – Началник отдел «ПУ»

Изготвил: Таня Пинева – Младши експерт отдел «ПУ»


Последно променена в Вторник, 23 Август 2016 17:32

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!