200 лица ще получават топъл обяд в община Смолян

200 лица ще получават топъл обяд  в община Смолян
От 01.02.2023 г. започна раздаването на топъл обяд, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+), процедура BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд.
 
Услугата ще получават двеста лица от община Смолян – както живеещи в града така и в по-малките населени места. Предвидено е проектът да продължи до 30.09.2025 г.
 
Потребители по проекта са хора от целевите групи: възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери с ниски или без доходи, лица обект на социално подпомагане с установена нужда от допълнителна подкрепа, хора с увреждания или здравословни ограничения, лица в затруднена и уязвима ситуация, скитащи и бездомни и лица от уязвими групи.
 
Потребителите ще получат приготвена топла храна за обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Храната се предоставя всеки ден в работните дни от седмицата, с изключение на почивните и празнични дни.
 
Проектът дава възможност за осигуряване на разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Същевременно се осигурява и съпътстваща подкрепа за преодоляване на социалната изолация, смекчаване и намаляване на бедността, осигуряване на нормални условия за живот на хора живеещи в крайна бедност.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре