28 удостоверения за гласуване са издадени от паспортните звена в Смолянско

Звено „Български документи за самоличност”
Звената „Български документи за самоличност” на територията на област Смолян ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас. Те работят от 08.00 ч. до 17.00 ч. в деня на изборите.
Звената „Български документи за самоличност” на територията на област Смолян ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас. Те работят от 08.00 ч. до 17.00 ч. в деня на изборите. Създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. За издаване на удостоверение гражданите лично подават искане в ОДМВР и РУП. Удостоверенията за упражняване правото на глас в изборния ден се издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта и след цифрово заснемане на лицето на заявителя. Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 12 май 2013 г. От 7 до 11 май в звената “Български документи за самоличност” при ОД МВР – Смолян и РУП от областта са издадени общо 28 удостоверения.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре