330 рисунки са изпратени за участие в конкурса „Красотата на българската гора“

330 рисунки са изпратени за участие в конкурса „Красотата на българската  гора“
330 рисунки са изпратени за участие в конкурса „Красотата на българската гора“, обявен от Южноцентрално държавно предприятие-град  Смолян по повод  „Седмицата на гората“ 2023 г..
 
В конкурса се включиха ученици от 1 до 8 клас от училищата, които попадат в териториалния обхват на ЮЦДП-гр. Смолян в областите Смолян, Пловдив, Пазарджик и Кърджали.
 
Комисията, определена със заповед на директора на ЮЦДП-гр. Смолян инж. Здравко Бакалов, има нелеката задача да разгледа и оцени творбите на талантливите участници.
 
Отличените рисунки и авторите им ще бъдат обявени в сайта на ЮЦДП-Смолян, където ще бъде публикувана информация за датата и мястото на награждаването на класираните на призовите места участници.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре