34 млн. евро от фонд „Солидарност“ на ЕС за Гърция, Полша, Литва и България

34 млн. евро от фонд „Солидарност“ на ЕС за Гърция, Полша, Литва и България

Природните бедствия през 2017 г. причиниха смъртни случаи и огромни щети.Фондът „Солидарност“ на ЕС (ФСЕС) има за цел да подпомогне възстановяването на засегнатите от наводнения региони в България и Литва, от земетресения в Гърция и от бури в Полша

Помощите от ФСЕС на стойност от 34 млн. eвро, отпуснати за възстановяване в Гърция, Полша, Литва и България след природните бедствия през 2017 г., бяха одобрени от Комисията по бюджети.

Средствата, които следва да бъдат потвърдени на пленарно заседание в Страсбург и Съвета, включват 16 918 941 евро за възстановяване в Литва след продължителните дъждове и наводнения, които причиниха щети на отводнителни системи, язовири и пътища, както и земеделски земи през лятото и есента на 2017 г.

Полша ще получи 12 279 244 евро за възстановяването на щетите от силните бури и проливни дъждове в три войводства — Куявско-Поморско, Поморско и Великополско, които унищожиха десетки хиляди хектара гори и реколта, както и транспортна и енергийна инфраструктура.

Гърция ще получи 2 535 796 евро за възстановяване на засегнатите части на остров Кос, който беше разтърсен от земетресението през юли 2017 г.

През есента на 2017 г., силни бури и дъждове също засегнаха района на Бургас, в резултат на което бяха причинени щети на мостове, дренажни канали и подпорни стени и на основната инфраструктура. Наводнението взе 5 жертви и засегна 6 000 души, като 142 жилищни и над 1 200 нежилищни имоти бяха наводнени. Предоставените помощи на стойност от 2 258 225 евро ще покрият отчасти разходите за възстановителни дейности на основна държавна инфраструктура.

Проектодокладът на Януш Левандовски (ЕНП, Полша) бе приет с 33 гласа „за“ с 0 „против“, и 0 „въздържали се“. Необходимият проект на коригиращ бюджет No 4/2018 на докладчика Зигфрид Мурешан (ЕНП, Румъния), беше приет с 33 гласа „за“ и 0 „против“, и 0 „въздържали се“

Информационни фишове за помощите на ФСЕС за България, Гърция, Литва и Полша могат да бъдат намерени онлайн на страницата на Комисията. Допълнителна обща информация може да бъде открита в предложението на Комисията и в доклада на Парламента.

Съветът се очаква да одобри помощите до 4 септември. Фондовете ще бъдат достъпни няколко седмици след като Европейският парламент одобри предложението по време на септемврийската пленарна сесия.

Бързи факти

Фондът „Солидарност“ на ЕС (ФСЕС) е създаден през 2002 г. след сериозните наводнения в Централна Европа през лятото на същата година. Оттогава той е бил използван при 80 различни бедствия, причинени от природни катастрофи като наводнения, горски пожари, земетресения, бури и суша. До момента Фондът е предоставил помощ на 24 различни европейския държави в размер от над 5 млрд. евро.

Средствата от фонда „Солидарност“ на ЕС могат да служат за възстановителни дейности и за покриване на част от разходите за спасителни операции, за предоставяне на временно настаняване, за почистване на засегнати региони и за защита на културно наследство и имат за цел да облекчат финансовите тежести, с които трябва да се справят местните власти след природни бедствия.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре