Menu
Понеделник, 21 Август 2017 12:33

370 фирми бяха уведомени от данъчните за неподаден годишен финансов отчет

Написана от
Прочетена 1740 пъти

Инспекторите от офиса на НАП в Смолян са уведомили с покани и електронни писма, представляващите на 370 фирми от областта, че не са изпълнили задължението си за публикуване на ГФО за 2016 г. и на същите ще бъдат наложени глоби до края на месец септември.

Всеки търговец по смисъла на Търговския закон трябваше да заяви за вписване и представи за обявяване в търговския регистър годишния финансов отчет за 2016 г. в срок до 30.06.2017 г. В същият срок останалите предприятия трябваше да публикуват финансовия си отчет чрез икономическо издание или чрез интернет.

Бюджетните предприятия и едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, не публикуват финансов отчет, напомнят от НАП.

В закона за счетоводството са предвидени санкции за лицата, които имат задължение, но не са пулликували финансов отчет. За представляващия на фирмата глобата е от 200 лв. до 3000 лв., а на фирмата се налага имуществена санкция в размер от 0.1 до 0.5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликувания финансов отчет.

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!