43-ма собственици на изоставени автомобили ги отстраниха доброволно, след акциите на община Смолян

43-ма собственици на изоставени автомобили ги отстраниха доброволно, след акциите на община Смолян
След акциите на община Смолян срещу недобросъвестни собственици на излезли от употреба МПС паркирани и/или изоставени на терени, общинска собственост от началото на годината досега са съставени 97 предписания за преместване, съобщават  от пресцентъра на Община Смолян. От тях доброволно премахнати от собствениците им са 43 автомобила, а принудително преместен (репатриран) е един автомобил. Издадени са 54 предписания за преместване на излезли от употреба автомобили на които не е изтекъл законосъобразния срок.

Срокът на предписанието за преместване е 3 месеца и започва да тече от деня, следващ посочената на стикера дата на поставяне.

При неизпълнение, излезлите от употреба коли ще бъдат транспортирани до площадка за временно съхранение и разкомплектоване и на собствениците им ще бъдат налагани санкции в размер от 300 до 1 000 лв.

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците в Община Смолян се забранява съхраняването на излезли от употреба МПС на терени, общинска собственост.

Община Смолян ще продължи дейностите по премахване на изоставени автомобили, които се разполагат по улични платна, зелени площи, заемат паркоместа, затрудняват фирмите за снегопочистване и влошават естетическия и екологичен вид на града като цяло.
 
Източник: Агенция "Фокус"
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре