560 служители на МВР охраняват 270 избирателни секции в областта

полиция
Органите на МВР в област Смолян ще охраняват 270 избирателни секции и Районната избирателна комисия. За охраната им ще бъдат ангажирани 560 служители от регионалните структури на МВР.
Охраната на секциите ще бъде поета от служителите на МВР от 18.00ч. днес  и ще продължи до приключване на изборния ден и предаване на изборните материали в Районната избирателна комисия. Материалите от изборите ще бъдат охранявани до предаването им в ЦИК.
В деня на изборите в изборните помещения няма да се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. По решение на секционната избирателна комисия, при необходимост за възстановяване на реда в помещението за гласуване, председателят може да потърси съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи. В непосредствена близост до изборните помещения не се допуска паркиране на превозни средства и оставяне на вещи без надзор. Категорична е забраната за влизането на въоръжени лица в изборните помещения. Всяко неизпълнение на закона или грубо нарушение на обществения ред ще бъде санкционирано безкомпромисно и извършителите ще понесат предвидената отговорност.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре