65% от българите подкрепят решения на ниво ЕС за миграцията

65% от българите подкрепят решения на ниво ЕС за миграцията
Имиграцията и тероризмът са двете теми, по които опасенията на европейските граждани нарастват най-бързо според последното проучване на Евробарометър, поръчано от Европейския парламент и публикувано на 14 октомври т.г.. Резултатите и повече детайли от изследването ще бъдат представени по време на дискусията „Бежанската криза: Обетована земя ЕС?“ – „Каква да бъде европейската вътрешна политика?“, организирана от Информационното бюро на ЕП, която ще се проведе на 16 октомври (петък) от 10:30 до 13:00 ч. В нея участие ще вземат българските евродепутати Илияна Йотова (С&Д) и Светослав Малинов (ЕНП), представители на Европейската комисия, ВКБООН, посланици, експерти и журналисти. Събитието ще се проведе в Дома на Европа в София (ул. „Г.С. Раковски“ № 124) и е отворено за граждани и медии.

Проучването на Евробарометър, проведено сред 28 150 европейци на възраст над 15 години, се състоя между 19 и 29 септември, период, през който пристигането на бежанци по границите на ЕС и трагичната смърт на много мигранти бяха широко отразени от медиите.

Относно миграционните теми, средно за Съюза 66% от анкетираните са заявили, че решенията трябва да се взимат на ниво ЕС, а не само от националните правителства. Все пак проучването констатира национални различия, като в полза на това ЕС да взима повече решения са между 79% и 81% от анкетираните в Кипър, Германия, Испания, Люксембург и Холандия, но само 40% в Естония, Полша и Словакия. В България позицията по темата е близо до средното ниво в целия ЕС – според 65% от запитаните българи решенията по темата трябва да се вземат на европейско ниво.

Европейските граждани са разделени по подобен начин и по темата за прием на бежанци. Средно за ЕС 78% от анкетираните заявяват, че мигрантите трябва да бъдат разпределени сред държавите членки. Най-много гласове „за“ има сред германците (97%), а най-малко – сред словаците и чехите с 31%. От всички 78%, които подкрепят разпределението на бежанците сред страните членки, 75% подкрепят това да стане чрез задължителни квоти, определени от ЕС.

Повечето от анкетираните българи също са заявили, че търсещите убежище трябва да бъдат разпределени сред държавите членки, като 60% от тях напълно са се съгласили с това твърдение. Според 74% от анкетираните българи това трябва да стане чрез обвързващи квоти.

Безпокойството от имиграцията и тероризма е показало най-голямо увеличение в сравнение с другите страхове на европейците, изследвани през 2013 г., като безработицата, социалните неравенства и финансовата криза. За 47% от анкетираните имиграцията е най-голямото предизвикателство пред ЕС и държавите членки, за разлика от 14% през 2013 г. По този въпрос България отново се движи в средните нива за ЕС, като през 2013 г. за 12% от запитаните имиграцията е била проблем, докато в края на септември 2015 г. това вече се отнася за 49%.

Опасенията от тероризъм са споделени от 26% от анкетираните европейци, в сравнение с 11% през 2013 г.

Проучването на Евробарометър засяга и темите за легална миграция и финансовата подкрепа на ЕС за страните по външните граници и във втора секция – икономическите перспективи и реакции от икономическата и финансова криза.

По данни на Информационно бюро на Европейския парламент в България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре