Menu
Сряда, 20 Юни 2018 12:55

822 лева е средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за месец март

Публикувана от Прочетена 1560 пъти

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за януари 2018 г. е 789 лв., за февруари - 778 лв. и за март - 822 лева.
През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Смолян намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 0.3% и достига 796 лв. при 1 077 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 903 лв., а за частния - 763 лева.

Увеличение на средната месечна работна заплата, спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г., е регистрирано в дейностите „Други дейности” - 64.1%, „Административни и спомагателни дейности” - 50.6% и „Финансови и застрахователни дейности“ - 18.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Операции с недвижими имоти” - с 66.9%, „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 18.8% и „Селско, горско и рибно стопанство” - с 16.2%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 9.6%.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Добивна промишленост” – 1 145 лв., „Образование” – 923 лв. и „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 913 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи” - 547 лв., „Операции с недвижими имоти” - 560 лв. и „Хотелиерство и ресторантьорство” - 564 лева.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2018 г., област Смолян е на 21-то място по показател „средна работна заплата”. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 456 лв., София – 1 074 лв. и Стара Загора – 1 052 лв.

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!