Административното обслужване на гражданите е сред първите приоритети на Кмета на Община Доспат

Инж. Елин Радев

45 електронни услуги, изграден федериран портал към Държавна агенция "Електронно управление" и спад в жалбите от страна на гражданите отчита Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев в началото на 2021 година

Административното обслужване на гражданите е сред първите приоритети на Кмета на Община Доспат инж. Елин Радев. Това се вижда от направеното до момента в тази посока.

През 2019 г. точно на 15 септември Общинска администрация Доспат се премести на нов адрес – на ул. „Кап. Петко Войвода“ № 3, в нова сграда. Преди това обслужването на жителите на Общината се осъществяваше в общо три сгради. В резултат на това гражданите се налагаше да посещават тези сгради и да губят много време. Оплакванията от това обстоятелство бяха значителни. С постановление на Министерски съвет на Община Доспат получи 950 000 лева, които се инвестираха в Новата административна сграда на Общината. За административното обслужване на гражданите са обособени общо три етажа от иначе десет етажната сграда, която се използваше от  ПГ „Васил Левски“. Училището беше закрито, тъй като броят на учениците значително намаля.
Бяха извършени вертикална планировка и вътрешна реконструкция на определените за администрацията помещения. Беше осигурено изцяло ново офис оборудване. Изградена беше система за видеонаблюдение, пропускателен режим, паркинг. На първият етаж в новата сграда има просторен коридор с маси, пейки и приемна за гражданите. На този етаж е и Центъра за административно обслужване. Навсякъде са изградени подходи за хора с увреждания. Тук е и кабинета на Кмета, където приема граждани от общината.
На вторият и третият етажи са разположени различните отдели на Общинската администрация. Администрацията на Общинското предприятие „Озеленяване, благоустрояване и чистота“ е на трети етаж.
Всички канцеларии бяха оборудвани с нови бюра, компютри.
Сградата беше реновирана през 2019 година. За в бъдещ период се предвижда и други администрации да бъдат преместени на ул. „Кап. Петко Войвода“ – помещения има, но трябват средства за допълнителен ремонт и оборудване.
Ползите от преместването на Общинска администрация Доспат са много, но най-голямата е, че административното обслужване се осъществява комплексно на едно място /гише/. Гражданите се приемат и получават необходимото съдействие от служителите на първия етаж. Анализите показват, че сроковете на предоставяне на услугите се скъсиха значително. Нивото на удовлетвореност на потребителите на административни услуги се повиши също. От отчета на Кмета инж. Елин Радев за 2020 г. става ясно, че броят на жалбите също намалява
В момента Община Доспат работи в тясно сътрудничество с ДА „Електронно управление“.
Порталът  на община Доспат е изграден в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги. Интернет страницата на администрацията отговаря на изискванията на Институционалната идентичност.
Община Доспат използва Корпоративна и защитена електронна поща /чрез ДАЕУ/, която отговаря на всички изисквания на Закона за киберсигурност и правилата за институционална идентичност и методически указания за формиране на наименованията на домейните и поддомейните.
Общината работи в посока разширяване предлаганите онлайн услуги за по-голямо удобство на гражданите, спестяване на време и средства при пътуване до администрацията. Всички тези стъпки ще доведат до повишаване на качеството на административното обслужване на населението.
Кметът на Община Доспат направи необходимото Общината да се присъедини към „Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“. Общината предостави възможност за заявяване на 145 електронни административни услуги, както и възможност за плащане по електронен път. Услугите се достъпват през Единния портал за достъп до електронни административни услуги поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“. 
През 2019 г. община Доспат се присъедини към Системата за сигурно електронно връчване с която реализира електронната комуникация с гражданите и бизнеса. Предвижда се към системата да бъдат присъединени и всички кметства, детски градини и училища към общината.
Ще бъде предоставена възможност за заплащане на таксите за детски градини по електронен път. 
Гражданите могат да заявят заплащане на МДТ през системата за сигурно електронно връчване, същите ще им бъдат наредени в системата за еПлащане където ще имат възможност да заплатят по електронен път.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре