Смолянската адвокатска колегия отбеляза професионалния си празник

Ролята на адвокатурата е да събужда гражданското общество и да обясни на възможно най-достъпен за гражданите език защо е необходимо и важно да се проведе съдебната реформа, посочи Елена Радева,…