Актьорите в Смолян се обявиха против създаването на Общински културен център в сградата на театъра

.
Актьорите в Смолян се обявиха против създаването на Общински културен център в сградата на Родопския драматичен театър "Николай Хайтов“ в Смолян, предаде  Агенция  "Фокус“. Те заявиха това ясно и категорично по време на организираната от тях отворена дискусия с представители и директори на културните институции по повод внесена докладна записка за предстоящата сесия на Общински съвет-Смолян на 9 февруари от кмета Николай Мелемов на базата на писмо от Андриян Петров с предложение за даване на разрешение за създаването на такъв Общински културен център.  

На дискусията освен актьорите, присъстваха представители на различни културни институции в Смолян, сред които художествена галерия, читалища и други, както и граждани. Те бяха единодушни, че създаването на такъв център, ще доведе до закриването на театъра в Смолян, като ще се наруши работата и други институции в града като читалища, галерия, музей, самодейни състави и други.

От името на актьорския състав на театъра в Смолян Мариан Бозуков - председател на Съюзната организация в Смолян към Съюза на артистите в България, прочете и декларация, в която те, както и останалите представители на културните институции изразяват опасенията си очакваната централизация на културния живот в Смолян. Още след обявяването й, повечето от присъстващите на дискусията подписаха декларацията, съгласявайки се с призивите в нея.

А ето и какво пише в декларацията:

"Артисти, творци и представители на творчески колективи и институции от сферата на културата и изкуствата, на народни читалища, общественици, деятели и радетели на културата в Смолян, водени от желанието си да работим за издигането на културата в Смолян и Родопите и за утвърждаване на културните дейци и институции, като пазители и стожери на културните достижения на народа ни и с присъщата за хората на изкуството свобода на мисълта, категорично отхвърляме опитите за централизация и монополизация на културния живот в Смолян чрез създаването на изкуствени и излишни административни структури, целящи да обединят функциите и дейностите на всички видове институции. Считаме, че подобни идеи за вредни и предупреждаваме, че крият в себе си рискове за бъдещото развитие на културата в община Смолян.

Обединяваме се в подкрепа на създаването на условия за свободна творческа изява, основана на специфичните нужди на всеки вид изкуство за неговото създаване и представяне. Настояваме за целенасочени усилия и стратегии, както на национално, така и на общинско ниво за развитието на сектор "Култура“, включително с повишаване на вниманието и финансирането към него, съобразено с изключителната, но недооценена роля, която има за нацията и за нейното бъдеще и духовно развитие.

Призоваваме на културата да не бъде гледано административно, да не бъде подчинявана на еднолични интереси и да се приема като тежест. Изразяваме справедливото си очакване на хората на изкуството и науката, художествени, театрални и танцови артисти, както и музейни, читалищни и галерийни работници да бъдат осигурени достойни условия за творческа и научна работа и те да бъдат във фокуса на усилията на националните и местни власти, не чрез централизация и създаване на допълнителни административни нива и структури, а чрез реални политики, подкрепа, изразена в отношението към културните дейци, подобряване условията на труд и повишаване на материално-техническото им обезпечаване“, се посочва в декларацията на творческия състав на Родопския драматичен театър – Смолян.

Недоволството на културните дейци е и една от причините за посещението на министъра на културата Кръстьо Кръстев утре в Смолян.

Припомняме, че на предстоящото заседание на Общински съвет – Смолян, което ще се проведе утре, 9 февруари има внесена докладна записка от кмета на Смолян Николай Мелемов, по повод постъпило писмо от Андриян Петров за създаване на Общински културен център "Николай Хайтов" – Смолян. Предложен е и Правилник за устройството, организацията и дейността на Общинския културен център. С него се урежда статута, основните дейности, организацията на работа, имуществото, финансирането и управлението на Общински културен център "Николай Хайтов" - Смолян. Предложението е, Общински културен център "Николай Хайтов" да се създаде като самостоятелно юридическо лице, регистрирано като културен институт, съгласно Закона за закрила и развитие на културата и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на Община Смолян и регистриран в Министерството на културата.

В докладната записка се посочва и какви ще бъдат основните дейности и организация на работа центъра, а те са : реализиране на общинската политика в областта на културата и младежките дейности; осигуряване и контролиране на нормална среда за работа на професионалните състави на Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" и Фолклорен ансамбъл "Родопа"; подпомагане на развитието на извънкласните форми на образование в сферата на изкуството и културата, осъществява специализирани програми за музикално-танцово и сценично обучение на децата и подрастващите; организиране на фестивали, концерти, изложби, конкурси, курсове, прегледи и други форми на културни изяви при ясно определени правни, административни и финансови правила определени от Община Смолян, участие в общински, национални и международни прегледи, фестивали и конкурси, както и в чествания на национални, общински, църковни и други празници.
 
Източник: Агенция Фокус
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре