Анкетно проучване за въздействието на алкохола ще проведе РЗИ-Смолян

riokoz_smolyan_00226 юни е датата, на която всяка година отбелязваме Международния ден за борба с наркотиците и наркоманното поведение. Поради значимостта на проблема с юношеското пиене, през новата учебна година Регионалната здравна инспекция в Смолян планира здравно-превантивни дейности в тази сфера, съобщи Деница Иванова, ст. експерт „Профилактика на болестите и промоция на здравето”. Ще се проведе и анкетно проучване сред смолянските ученици за установяване знанията им за въздействието на алкохола, нагласите, и навиците им за употреба. В по-голям мащаб се очаква скоро да бъде и приета национална програма за ограничаване злоупотребата с алкохол в страната с продължителност пет години.
Алкохолът и последствията от злоупотребата с него са комплексен проблем. Прекомерната му консумация е пагубна както за здравето, така и за психо-социалното развитие и функциониране на личността. Освен това, твърде често той посяга на благополучието не само на пиещия, но и на хората около него. Ситуацията придобива още по-тъмна окраска, ако е налице не просто „проблем с пиенето”, а алкохолизъм, т е. психическа и физическа зависимост.  
Според данни на Световната здравна организация злоупотребата със спиртни напитки предизвиква годишно смъртта на 2.5 милиона души по света. Всяка година 320 000 млади хора (на възраст между 15 и 29 години) умират по причини, свързани с употреба на алкохол. Алкохолът се оценя като третият в света и вторият по значимост в Европа фактор за смъртност, инвалидизиране и влошаване на здравето. Той е и главната предпоставка за някои невро-психиатрични разтройства, като алкохолната болест и епилепсията, а също и за други незаразни болести като сърдечно-съдовите, цирозата на черния дроб и много видове рак. Вредното влияние на пиенето се свързва и с редица инфекциозни заболявания като туберкулоза, СПИН и болестите, предавани по полов път. Това се дължи на факта, че алкохолът има отслабващ ефект върху имунната система на болния. Не на последно място, значителна част от проблемите, предизвикани от спиртните напитки, са преднамерените или неволни наранявания, включително пътни злополуки, насилие върху други лица или самоувреждане.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре