Антони Стоянов е тазгодишният лауреат на Наградата за европейски гражданин на ЕП

Антони Стоянов е тазгодишният лауреат на  Наградата за европейски гражданин на ЕП

Антони Стоянов, директор на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, номиниран от Момчил Неков (С&Д), е сред 50-те лауреати за Гражданската награда на Европейския парламент за 2017 г.

Лауреатите ще получат почетни медали на официална церемония през есента в София, организирана от Информационното бюро на ЕП. Те ще участват също така и в общоевропейската церемония, посветена на Гражданската награда на Европейския парламент, която ще се проведе в Брюксел на 11 октомври 2017 г.

Селекцията на 50-те лауреати беше извършена от европейско жури, ръководено от заместник-председателя на ЕП Силви Гийом (С&Д) и още четирима заместник-председатели на Европейския парламент. Те направиха своя избор, след като българското национално жури в състав Андрей Ковачев (ЕНП), Георги Пирински (С&Д), Илхан Кючюк (АЛДЕ) и Ангел Джамбазки (ЕКР) посочи българската номинация.

Момчил Неков (С&Д) предложи Антони Стоянов със следните аргументи:

„Антони Стоянов е силно мотивиран и амбициозен ръководител в сферата на образованието. С работата си той допринася за развитието на младежите като способни и образовани европейски граждани. Участието им в европейски състезания и общуването с техни връстници от други държави ги изгражда като толерантни граждани и им дава ценен опит в междукултурното общуване. Голяма част от учениците продължават образованието си в Европа. След това се реализират като успешни специалисти. А образованието, толерантността, междукултурният диалог и грижата за младежите са европейски ценности от първостепенно значение. В този смисъл Антони Стоянов има голям принос във възпитаването на децата в духа на европейските ценности и култура. Като резултат от всичките му усилия за създаване на благоприятна учебна среда учениците показват много високи резултати. Печелят десетки състезания. Училището е на първо място сред най-добрите и желани учебни заведения. Най-много зрелостници от училището са сред удостоените с „Национална диплома“ от МОН. Учениците печелят златни медали в международни олимпиади и състезания по математика, физика, химия, астрономия, футбол.“

Членовете на българското национално жури единодушно подкрепиха кандидатурата на Антони Стоянов със следните аргументи:

Андрей Ковачев (ЕНП):

„Младите хора са нашето бъдеще и мисля, че е наша обща отговорност да насърчаваме училищните директори като г-н Стоянов, които преподават на бъдещите поколения европейските ценности като толерантност, мултикултурализъм, равенство, индивидуална свобода и опазване на околната среда чрез множество дейности, сред които са състезания на европейско ниво и международни обмени.“

Георги Пирински (С&Д):

„Развитието на качества като любознателност, способност за водене на мултикултурен диалог и толерантност сред учениците е от първостепенно значение за насърчаване на взаимното разбирателство и европейското гражданство.“

Илхан Кючюк (АЛДЕ):

„Той насърчава сред младите хора култура на толерантност и междукултурен диалог, които са неразделна част от европейските ценности, за което смятам, че заслужава признание.“

Ангел Джамбазки (ЕКР):

„Вярвам, че със своите действия Антони Стоянов насърчава взаимното разбирателство и дава възможност на учениците не само да докажат способностите си, но и да се срещнат и запознаят с различни култури.“

От 2008 г. насам Наградата за европейски гражданин се присъжда на граждани и организации, които са допринесли за насърчаване на по-доброто взаимно разбиране и по-тясната интеграция между гражданите на ЕС или за улесняването на трансграничното и транснационално сътрудничество в ЕС. Тя е под формата на почетен медал и има символично изражение.

Досегашните лауреати на Гражданската награда на ЕП от България:

2016 г. – Мариана Пенчева и Иван Николов;

2015 г. – Народно читалище „Бъдеще сега 2006“, с. Гудевица, община Смолян;

2014 г. – Доброволците от СУПЦ - Варна, и журналистът Христо Христов;

2013 г. – Акад. Валери Петров и д-р Милен Врабевски;

2012 г. – Петър Петров, механик на кораба „Коста Конкордия“.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре