АПИ обяви обществената поръчка за проектиране на доизграждането на Главната пътна комуникация на град Смолян

.

                Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за изработването на проект за доизграждането на Главната пътна комуникация на град Смолян, с приблизителна дължина 2,5 км. Целта е извършване на проучвателно-проектантски работи и изработване на идеен и технически проект, включително проект на подробен устройствен план, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекта. Срокът за подаване на офертите е до 8 април т. г.

               Главната пътна комуникация на Смолян ще осигурява връзката между път II-86 Чепеларе – Смолян – Средногорци – граница Гърция, с третокласния път III-868 Смолян – Рудозем и с ГКПП „Рудозем – Ксанти“. Началото на трасето ще е при съществуващото кръгово кръстовище след изхода на тунела в кв. „Устово“, а краят ще е при връзката с път II-86 Смолян – Рудозем в края на кв. „Устово“.

               С доизграждането на Главната пътна комуникация обходният път на Смолян ще бъде изцяло завършен, а транзитното и тежкотоварното движение ще се изнесе извън града. През кв. „Устово“ няма да преминава целият тежкотоварен трафик, които е към Рудозем, Мадан, Златоград, Неделино и област Кърджали. С изпълнението на проекта ще се подобри и достъпа към новия ГКПП „Рудозем – Ксанти“.

             Обществената поръчка се финансира от Програмата за териториално сътрудничество Интеррег VI-A Гърция – България 2021-2027, а доизграждането на Главната пътна комуникация на Смолян е включено като стратегически инфраструктурен проект. Прогнозната стойност за изработването на проекта е 350 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнението е 200 календарни дни, от които за изработване на фаза идеен проект е 100 дни, а на фаза технически проект – 100 дни.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре