Menu
Сряда, 19 Декември 2018 13:47

Арексим Инженеринг ЕАД, гр. Смолян успешно приключва работа по проект, финансиран чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. по процедура BG05М9ОР001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд"

Публикувана от Прочетена 1272 пъти
Арексим Инженеринг ЕАД, гр. Смолян Арексим Инженеринг ЕАД, гр. Смолян

525569874566.JPG

Арексим Инженеринг ЕАД, гр. Смолян успешно приключва работа по проект, финансиран чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. по процедура BG05М9ОР001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Наименованието на проекта е „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на Арексим Инженеринг ЕАД“.

Общата стойност на дейностите по проекта бе 196 560,00 лв., от които 157 248,00 лв. безвъзмездна финансова помощ по линия на Европейския социален фонд и 39 312,00 лв. собствен принос.

Проектът подпомогна финансово, допълни и надгради мерки за повишаване удовлетвореността от работата, безопасността и сигурността на работните места в Арексим Инженеринг ЕАД.

Основната цел на проекта, подобряване на работната среда и условията на труд в Арексим Инженеринг ЕАД, беше постигната чрез изпълнение на дейностите:

1)  Организация, управление и публичност на проекта;

2)  Осигуряване на транспорт от и до работното място;

3) Осигуряване на средства за колективна защита – изграждане на две аспирационни системи;

4) Осигуряване на качествено защитно работно облекло и лични предпазни средства за работниците;

5)  Изграждане на мултифункционална спортна площадка.

Общо над 600 работници и служители на компанията пряко се възползваха от проекта.

Като косвен резултат от проекта се очаква повишаване производителността на труда на заетите в предприятието в следствие на повишената им мотивация за работа.

Постигнатите резултати и цели ще бъдат устойчиви във времето, тъй като компанията ще продължи да финансира със собствени средства, както обезпечаването на работно облекло и лични предпазни средства, транспорта на работниците, така и различни социални дейности, които са част от корпоративната социално отоворност на всяка съвременна компания.

Корпоративната социална отговорност е един от стълбовете на съвременното и проспериращо общество и Арексим Инженеринг  ясно и категорично демонстрира активно отношение към своите служители и техните семейства, околната среда и обществото.

Дружеството ежегодно декларира своята продължаваща подкрепа към принципите на Глобалния договор на ООН в четирите области – права на човека, трудови норми, околна среда, антикорупция.

Целта е да спомогнем за изграждането на една стабилна социално отговорна бизнес среда в Република България.

Вярваме, че всеки бизнес може да намери своята кауза и да допринесе в различна сфера от обществения живот.

Стремим се към създадаване на трайна връзка между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса, като доставяме ползи и за двете страни.

Нека всички виждаме повече, даваме повече и получаваме повече!

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на Арексим инженеринг ЕАД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!