Menu
Сряда, 16 Август 2017 14:45

Арексим инженеринг ЕАД изпълнява проект „Добри и безопасни условия на труд“

Написана от
Прочетена 2170 пъти
Арексим инженеринг ЕАД Арексим инженеринг ЕАД

001

От 01.07.2017 година Арексим инженеринг ЕАД изпълнява проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. по процедура BG05М9ОР001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Наименованието на проекта е „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на Арексим инженеринг ЕАД“

Общата стойност на дейностите по проекта е 196 560,00 лв., от които 157 248,00 лв. безвъзмездна финансова помощ по линия на Европейския социален фонд и 39 312,00 лв. собствен принос.

Проектът ще подпомогне финансово, допълни и надгради мерки за повишаване удовлетвореността от работата, безопасността и сигурността на работните места в Арексим инженеринг ЕАД.

Основната цел на проекта, подобряване на работната среда и условията на труд в Арексим инженеринг ЕАД, ще бъде постигната чрез изпълнение на дейностите: 1) Организация, управление и публичност на проекта; 2) Осигуряване на транспорт от и до работното място; 3) Осигуряване на средства за колективна защита – изграждане на две аспирационни системи, 4) Осигуряване на качествено защитно работно облекло и лични предпазни средства за работниците, 5) Изграждане на мултифункционална спортна площадка.

Като косвен резултат от проекта, ще се повиши производителността на труда на заетите в предприятието в следствие на повишената им мотивация за работа. Това от своя страна ще подобри и конкурентоспособността на фирмата.

Постигнатите резултати и цели ще бъдат устойчиви във времето, тъй като фирмата ще продължи да финансира със собствени средства, както обезпечаването на работно облекло и лични предпазни средства, транспорта на работниците, така и различни социални дейности.

002

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!