Ариф Агуш: Гласувах за промяна на статуквото

Ариф Агуш
Днес в 11:00  Ариф Агуш пусна своя глас в секция номер 17 в сесийната зала в сградата на Община Смолян. Той търпеливо изчака реда си в опашката от 15 души и беше поздравен от председателя на СИК Гинка Михайлова. Когато го запитахме за какво гласува, той с усмивка ни увери че няма да наруши тайнството на вота, но ни увери че гласува за промяна в статуквото и призова за по-висока активност сред гражданите на страната. “Твърдите и купените електорати не водят до промяна на статуквото, те само го утвърждават”, заяви Ариф Агуш.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре