България и Румъния – част от новата система за влизане/излизане в ЕС

България и Румъния – част от новата система за влизане/излизане в ЕС

 Обща електронна система за ускоряване на проверките по външните граници на Шенгенското пространство и регистрация на всички пътници от държави извън ЕС беше подкрепена от Парламента днес – 25 октомври.

В новата система за влизане/излизане (СВИ) ще се регистрират данни за граждани на държави извън ЕС като име, пътнически документ, пръстови отпечатъци, снимка на лицето, дата и място на влизане, излизане или отказ за влизане в Шенгенското пространство. Системата ще важи както за пътуващите с виза, така и за пътуващите без виза, допуснати за кратък престой от 90 дни, които преминават външните граници на Шенгенското пространство.

СВИ ще улесни проверките за спазването на разрешената продължителност на краткия престой – 90 дни в рамките на 180-дневен период. Системата ще замести поставянето на печат в паспортите и ще ускори пресичането на граници, като същевременно ще улесни идентифицирането на пътниците, които са останали по-дълго от разрешеното, както и установяването на документни измами и случаи на фалшива самоличност.

Съхранение на данните

–        Данните ще бъдат съхранявани за период от три години, а за просрочилите разрешения 90-дневен престой – пет;

–        Данните, съхранявани в СВИ, могат да бъдат сверявани с цел превенция, установяване или разследване на тероризъм и други сериозни криминални деяния.

Достъп до данните

В новата система ще се регистрират различни данни, като ще има възможност за споделяне на информацията с контролните пунктове на външните граници, за да бъде предотвратено незаконно влизане в ЕС и проследени лица, просрочилите разрешения престой.

–        Съхранената информация в новата система ще бъде достъпна за граничните и визовите органи;

–        Информацията ще бъде достъпна и за Европол;

–        Националните органи за предоставяне на убежище няма да имат достъп до СВИ;

България и Румъния участват в СВИ

СВИ ще бъде въведена в държавите членки, които прилагат изцяло шенгенските правила, както и в държавите членки, които не прилагат изцяло тези правила, но за които:

–        оценката по Шенген е извършена; и

–        са получили пасивен достъп до визовата информационна система (ВИС).

Според докладчика Агустин Диас Де Мера (ЕНП, Испания) „Системата за влизане/излизане ще позволи по-бързо и безопасно преминаване на границите. Също така ще помогне за засичането на терористи и други криминално проявени лица, които се крият зад фалшива самоличност“.

Измененият текст, вече неформално приет от държавите членки беше приет с 477 гласа „за“ срещу 139 „против“, 50 „въздържал се“.

Евродепутатите също така приеха с 496 гласа „за“ срещу 137 „против“, 32 „въздържал се“ необходимите изменения за интегриране на новата система за влизане/излизане в Кодекса на шенгенските граници.

Предложението за система за влизане/излизане (СВИ) е част от пакета за „интелигентни граници“, представен от Комисията през април 2016 г.

Цената за въвеждането на СВИ е изчислена на приблизително 480 млн. евро.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре