Българо-гръцка среща се проведе в Девин по проект

Община Гърмен проведе конференция в Девин  под надслов „Повишаване качеството на живот на местните общности чрез туризъм”. Проектът  е българо-гръцки,между Община Гърмен и  Тасос. Девин беше домакин на събитието. Кметът на  Девин Цветалин Пенков също присъства на срещата, на която бяха обсъдени проблемите с развитието на туризма. Беше представена презентация на тема „Община Девин -привлекателен туризъм глобално отношение и отдих“. Събитието се проведе в града на минералната вода,за да ползва община Гърмен  добрите практики на  Девин,като туристическа дестинация. Официални гости бяха кмета на Гърмен -Ахмед Башев, Янис Цокалидис –представител на водещия партньор община Тасос-Гърция , Владимир Даскалов- зам.-кмет на Девин и Константинос Хайдетос- туристически експерт.
На семинара беше обсъдена темата „Представяне на потенциала на община Гърмен пред партньорите – възможности и перспективи за развитие като туристическа дестинация“. Гостите от Гърция бяха впечатлени  от природата  в региона и споделиха, че са налице факторите  за успешно развитие на туризма. Конференцията премина успешно и завърши с отпътуване за  Гърмен, съобщи Стефка Анастасова, пресаташе на община Девин.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре