Български депутат беше избран за квестор на Европейския парламент

Български депутат беше избран за квестор на Европейския парламент
В сряда следобед Европейският парламент избра своите 5-ма квестори, т.е. европейските депутати, които ще се занимават с административните въпроси, които пряко засягат всички членове на Парламента.
Четирима от квесторите бяха избрани на първи тур, а един — на втори. Петимата квестори са:
Елизабет Морен-Шартие (ЕНП, Франция)           452 гласа, първи тур
Богуслав Либерадзки  (С&Д, Полша)       443 гласа, първи тур
Катрин Биърдър (АЛДЕ, Великобритания)          425 гласа, първи тур
Андрей Ковачев (ЕНП, България) 420 гласа, първи тур
Карол Адам Карски( ЕКР, Полша)            347 гласа, втори тур
Мандатът на квесторите ще продължи две години и половина — точно толкова, колкото и мандатите на председателя и заместник-председателите на Европейския парламент.

Пресцентър на "Европа Директно" в Смолян по информация на Европейския парламент
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре