Българските евродепутати представиха приоритетите си за следващия мандат

Българските евродепутати представиха приоритетите си за следващия мандат
Днес от 11 ч. в Информационното бюро на ЕП в България се проведе среща на български членове на Европейския парламент с граждани и медии. Събитието бе излъчено на живо в интернет, като пълен запис можете да намерите на интернет страницата на Информационното бюро.

Пресконференцията продължи от 11,00 ч. до 12,30 ч. в Конферентната зала на Дома на Европа на ул. „Г.С. Раковски“ 124. Срещата предизвика жив интерес от страна на медии и граждани, като посетителите наброяваха над 100 души. В събитието взеха участие членовете на ЕП: Томислав Дончев (ЕНП), Светослав Малинов (ЕНП), Илияна Йотова (С&Д), Георги Пирински (С&Д), Момчил Неков (С&Д) и Искра Михайлова (АЛДЕ).

По време на пресконференцията всеки член на ЕП представи своите приоритети за следващите пет години, в зависимост от комисията и делегацията, в които работи, както и целите на своето политическо семейство. След това се проведе дискусия с участието на медии, граждани и всички присъстващи депутати.

Сред основните приоритети на Светослав Малинов са членството на България в Еврозоната и постигането на общ енергиен съюз. Като свои лични каузи г-н Малинов изтъкна премахването на визите за български граждани за САЩ и Канада, справяне с бежанската криза и взаимното признаване на дипломи за висше образование на територията на ЕС.

Томислав Дончев представи като свои водещи приоритети политиката на сближаване и постигането на единен цифров пазар. Многократно г‑н Дончев призова за „повече Европа“ в тези и други области от дейността на ЕП.

Като общи приоритети на Групата на социалистите и демократите, Илияна Йотова посочи: борбата с организираната престъпност, прането на пари и корупцията; създаването на повече работни места; приемането на България в Шенгенското пространство; справяне с проблемите, свързани с нелегалната имиграция и предоставяне на убежища.

Георги Пирински се фокусира върху политиката на сближаване на икономическо, социално и териториално ниво. Момчил Неков ще работи за популяризирането на новата програма „Еразъм +“, за представяне на кандидатурите на българските градове, борещи се за Европейска столица на културата, както и в областта на земеделието и развитието на селските райони.

Основните приоритети на АЛДЕ бяха представени от Искра Михайлова. Сред тях са развитието на политики за растеж и заетост, насърчаване на малкия и среден бизнес, отстояването на Пакта за стабилност и по-строг банков съюз, както и защита на основните граждански права. Сред личните ѝ приоритети са регионалната политика и оперативните програми за периода 2014—2020 година.

Теодор Стойчев, пресаташе

Информационно бюро на Европейския парламент в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре