Българският победител в конкурса на Европейската комисия „Свят, който харесваш” е проектът „Храна за Земята“

Българският победител в конкурса на Европейската комисия „Свят, който харесваш” е проектът „Храна за Земята“
„Храна за Земята“ – инициативата за квартално компостиране в София – бе избрана за българския победител в конкурса на кампанията на Европейската комисия „Свят, който харесваш“ като най-добро решение за борба с изменението на климата. Като окуражава компостирането на органични отпадъци, проектът цели да намали общото количество депонирани отпадъци и по този начин също и отделените емисии на парникови газове.

С конкурса на „Свят, който харесваш“ се отправи покана към творчески мислещите граждани от целия ЕС да подложат на изпитание своите инициативи за ниски въглеродни емисии. Обществеността можеше да гласува за своите фаворити от общо 269 проекта, публикувани на интернет страницата на кампанията, а впоследствие десетте проекта, събрали най-много гласове, бяха оценени от жури, включващо актьора Филип Аврамов, журналиста Алексей Лазаров („Капитал“) и специалиста по енергийна ефективност Здравко Генчев („ЕнЕфект“).

Другите класирани проекти от България са:
 „Град на велосипедите“ – схема за отдаване на велосипеди под наем в град Бургас
 „Биотор от утайки“ – използване на вермитехнология за превръщане на органичните отпадъци и утайки в тор
 „Книги за смет“ – схема за рециклиране на пластмасови отпадъци, като участниците в нея получават книги в замяна на предадените отпадъци
 Авангардна инсталация за производство на цимент в Девня
 Седмица за намаляване на отпадъците на работното място („Waste Office Week“) – кампания за подобряване рециклирането на отпадъците в офисите
„За един по-чист и зелен свят“ – кампания за рециклиране на използваните батерии
 „Студено слънце“ – използване на слънчевата енергия в хладилни камиони
 „Зелен помощник (Green mate)“ – устройство, указващо как шофьорите да пестят гориво и да опазват околната среда
 „20 най-лесни градинарски практики“ – онлайн конкурс за екологосъобразни и разходоефективни градинарски практики.

Конкурсът е част от общоевропейската информационна кампания на Европейската комисия „Свят, който харесваш, с климат, който харесваш“, която има за цел насърчаване на практическите, новаторските и разходоефективни решения за борба с изменението на климата.

Източник: Представителство на ЕК в България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре