Българският претендент за Европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2020 г. е проектът „Лечение без граници“

Българският претендент за Европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2020 г. е проектът „Лечение без граници“
„Лечение без граници“ е социален проект, целящ подкрепата на българи, нуждаещи се от лечение в чужбина. Освен със съвети за правата на пациентите, за дарителски кампании и възможности за финансиране на лечението, организацията обединява доброволци, които да помагат на място на болните – с превод в болницата или съвети за града, в който ще се проведе лечението.
 
Екипът зад „Лечение без граници“ определя като своя мисия да свърже българите, които живеят в чужбина, знаят отлично езика и са интегрирани в местната общност, с пациенти, които не могат да получат животоспасяващо лечение в България. Към проекта вече са се присъединили повече от 300 доброволци в 19 държави по света, а екипът се стреми към развиване на доброволческата мрежа. В рамките на проекта са изготвени и болнични разговорници на 6 езика, които да помагат на български пациенти на лечение в чужбина в моментите, в които до тях няма преводач.
 
Проектът „Лечение без граници“ (Treatment Without Borders) ще представя България на общоевропейския конкурс за наградата „Карл Велики“ за младежи за 2020 г. Българското национално жури избра проекта, номиниран от Марта Антонова и осъществен от екипа на сдружение „Лечение без граници“, за национален победител на 13-ото ежегодно издание на наградата.
 
Журито, съставено от членовете на Европейския парламент Цветелина Пенкова (С&Д) и Атидже Алиева-Вели (Renew Europe) и от председателя на Националния младежки форум Симона Димитрова, избра проекта победител измежду 12 кандидатури.
 
Според оценителите проектът „Лечение без граници“ е основан на Европейската здравна стратегия и допринася за прилагането ѝ без финансиране от институции, което е пример за добра практика. Отразява европейски ценности, като солидарност и емпатия, популяризира европейското разбиране за гражданство и предлага успешни практики за окуражаването и ангажирането на млади хора с доброволчество.

Поради епидемията от коронавирус Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ от гр. Аахен решиха да отложат дейностите около тазгодишното издание на наградата, включително церемонията по награждаването в гр. Аахен, планирана за 19 май 2020 г. Тази позиция ще бъде преразгледана от Парламента и Фондацията след утихване на кризата. Националните победители ще бъдат своевременно информирани за взетите решения.
 
Информационно бюро на Европейския парламент в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре