Община Златоград стартира дарителска кампания в помощ на бедстваща Берковица

Снимка: БНР

Община Златоград стартира дарителска кампания в помощ на бедстваща Берковица.

С призив за дарения за пострадалите жители в населените места на Община Берковица се обърна към населението на община Златоград кметът й Мирослав Янчев:

"Община Берковица има нужда от помощ! След поройни дъждове в Берковица на 1, 4 и 12 юни бяха наводнени мазета, приземни етажи и дворове на много частни имоти и на обществени сгради, отнесени и разрушени бяха настилките по много улици, повредени бяха мостове и друга инфраструктура. От наша страна, съвместно с БЧК Златоград, ще инициираме и събиране на друг вид помощ, след като уточним потребностите на населението. Нека бъдем съпричастни!“, призова Янчев.

Община Берковица откри банкова сметка за дарения на парични средства за преодоляване щети от бедствия:

Титуляр: Община Берковица

IBAN: BG35 UBBS 8002 8413 8709 05

BIC code: UBBSBGSF

Банка: ОББ АД – клон Берковица, пл. “Йордан Радичков“ № 1

Код за вид плащане: 44 51 00 /Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната/; или Код за вид плащане: 44 52 00 /Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина/;

Необходимо е в платежното нареждане дарителите да посочат основание „Наводнение“ или друга специална цел, за която правят дарението.

 

Източник : БНР

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре