Бистрят развитието на туризма в Смолян

vrah_perelik_001Консултативния съвет по туризъм обсъди и прие Общинска програма за развитие на туризма за 2011 година. Програмата беше повод за активен дебат в заседанието, който обхвана проблемите свързани с материалната база, мрежата и връзката между Туристическите информационни центрове, поддържащата реклама и представянето на туристическия продукт на община Смолян, съобщиха от общинския пресцентър. Обсъдени бяха и инвестицията в човешкия фактор, финансовото обезпечаване на програмата, съгласуваността, ролята на туристическия данък и други.
Участниците се споразумяха следващото заседание да се проведе на 25 март 2011 година в Момчиловци в Туристическия информационен център.
Кметът на общината Дора Янкова изложи философията на Програмата на община Смолян за развитие на туризма и насочи вниманието на присъстващите върху няколко основни въпроса, от които зависи в голяма степен развитието на бранша.  Илия Годев – директор на дирекция „Проекти, програми и международно сътрудничество”, отчете изпълнението на Общинската програма за туризъм през 2010 година. В отчета той акцентира на рекламно-информационната дейност; финансирането на дейността на Туристически информационен център на общината, подпомагане на допълващото финансиране на центровете в Стойките, Гела, Широка лъка, Солища, Арда, Могилица, Момчиловци, Славейно, Рожен; подобряването достъпа до туристическите обекти и туристическата инфраструктура. На поредното заседание на Консултативния съвет по туризъм присъстваха и главният архитект Антоанета. Топалова и директора на дирекция „НООМП” Маргарита Солакова, кметове и кметски наместници, както и Пантелей Мемцов и Георги Пампоров от Родопската туристическа камара.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре