Борба с насилието срещу жени: Евродепутатите са готови да преговарят по законопроекта на ЕС

Борба с насилието срещу жени: Евродепутатите са готови да преговарят по законопроекта на ЕС

•          Евродепутатите настояват за по-широк обхват, за да се защитят повече жертви и да се накажат повече извършители

•     По-строга позиция по отношение на онлайн тормоза, като например публикуването на интимни материали без съгласие и нежелани изображения на гениталии

•          По-добри процедури за докладване и разследване, засилена подкрепа за жертвите

Парламентът прие своя мандат за преговори със Съвета на ЕС относно правилата за борба с насилието над жени преди началото на преговорите утре.

Мандатът, изготвен от комисиите по граждански свободи (LIBE) и по правата на жените (FEMM), включва определение за изнасилване (липсата на съгласие следва да бъде централен и съставен елемент от определението), по-строги правила за кибернасилие и по-добра подкрепа за жертвите.

В него се отправя и искане за:

 

- оценка на съгласието за всеки отделен случай (съгласието може да бъде оттегляно във всеки един момент на акта);

- по-дълъг списък с утежняващи обстоятелства за престъпленията, включително такива, които водят до смърт или самоубийство на зависими лица, престъпления срещу публична личност и така наречените „престъпления на честта“;

- правила на ЕС срещу сексуалното насилие, гениталното осакатяване на интерсексуални лица, насилствената стерилизация, принудителните бракове и сексуалния тормоз във всички работни среди;

- специфични правила за онлайн престъпления, включително публикуване на интимни материали и нежелано изпращане на изображения на гениталии;

- подобрени процедури за гарантиране на безопасността и здравето на жертвите, както и безплатна правна помощ; и

- засилено докладване и събиране на доказателства от страна на компетентните органи.

Парламентът одобри доклада без гласуване, в съответствие с правилника за дейността си.

 

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България

 

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре