Брекзит: последните предложения на Обединеното кралство не предлагат гаранциите, от които Европейския съюз и Ирландия имат нужда

Брекзит: последните предложения на Обединеното кралство не предлагат  гаранциите, от които Европейския съюз и Ирландия имат нужда

На 2 октомври Мишел Барние представи на евродепутатите от Ръководната група на Европейския парламент относно Брекзит най-новите предложения на британското правителство. След тяхното обсъждане членовете на групата излязоха със следното становище:

"Ръководната група на Европейския парламент относно Брекзит не смята, че предложенията "в последния момент", представени на 2-и октомври, в тяхната текуща форма, представляват основа за постигане на споразумение, за което Европейския парламент би дал своето съгласие. Предложенията не засягат сериозните проблеми, на които трябва да се намери решение в случай, че предпазният механизъм (т.нар. "backstop") бъде отстранен, а именно общата икономиката на острова, пълното зачитане на Споразумението от Разпети петък и целостта на единния пазар на ЕС.

Въпреки че оставаме на разположение да разгледаме функционални и съобразени със европейското законодателство решения, предложенията на Обединеното кралство не са достатъчни и значително се отклоняват от съвместните ангажименти и цели.“

По-специално беше изразено безпокойство по отношение на три аспекта на предложенията:

ПЪРВО, предложенията на Обединеното кралство относно митниците и тяхната регулация изрично предвиждат изграждането на инфраструктура, контрол и проверки, но не дават яснота къде и как това ще бъде осъществено. Всяка форма на контрол и инспекция на и около границата ще означава край на безпрепятствената търговия и по този начин ще навреди на общата икономика на острова, както и ще създаде сериозен риск за мирния процес и ще породи рискове и за потребителите, и за бизнеса. Следователно предложенията, представени от правителството на Обединеното кралство, са в противоречие с фундаменталните принципи и червени линии, гласувани в резолюциите на Парламента. В същото време подобни мерки на контрол няма да бъдат достатъчни, за да гарантират защита на европейските потребители и бизнеси във всички случаи, което би оставило ЕС със сериозен пропуск в единния пазар на ЕС.

ВТОРО, предложенията на Обединеното кралство биха били разработени в детайли от Европейския съюз и Обединеното кралство, или едностранно от Обединеното кралство, едва през четиринадесет-месечния преходен период. Това не предоставя необходимата сигурност, нито изпълнява принципите в Споразумението за оттегляне. Тази ситуация би изисквала от Европейския парламент да даде своето съгласие за Протокола без да е запознат с пълните му последици, и без да има никакви гаранции за правното му действие. Това е неприемливо.

ТРЕТО, правото на съгласие предлагано на парламента на Северна Ирландия, ефективно превръща Споразумението в условно, несигурно, временно и едностранно решение, на място на предпазния механизъм. Освен това, парламентът на Северна Ирландия не е заседавал от почти три години и е спорно дали би бил в състояние да бъде свикан и да  поеме отговорността за международен договор от подобно естество.

НАКРАТКО. Ръководната група на Европейския парламент относно Брекзит има сериозни опасения относно внесеното предложение на Обединеното кралство. Опазването на мира и стабилността на остров Ирландия, защитата на гражданите и правния ред на ЕС трябва да бъдат основен фокус на всяка една сделка. Предложенията на Обединеното кралство дори не се доближават до това, което бе договорено като достатъчен компромис в предпазния механизъм.

Европейският парламент остава отворен към разглеждането на всички предложения, но те трябва да бъдат надеждни, работещи от правна гледна точка, и на практика да имат същия ефект като компромисите, постигнати в Споразумението за Оттегляне.

Евродепутатите потвърдиха в резолюция, приета с голямо мнозинство на 18 септември, че Европейския парламент продължава да подкрепя "организиран Брекзит" въз основа на вече договореното Споразумение за оттегляне. Всяко споразумение за оттегляне и бъдещо асоцииране или международно споразумение с Обединеното кралство ще трябва да бъде одобрено от Европейския парламент.

Джауме ДУК,

говорител на ЕП и Генерален директор "Комуникация"

Делфин КОЛАР,

пресаташе

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре