Menu
Четвъртък, 08 Ноември 2018 09:28

Чепеларе вече с маркетингово проучване за туристическите културни и природни обекти

Публикувана от Прочетена 712 пъти

В рамките на изпълнявания проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция(INTEGRA_TOUR) се проведе задълбочено туристическо маркетингово проучване на туристическите културни и природни обекти на територията на община Чепеларе. Проектът е финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020” и цели да се съхрани и подобри местната култура, паметници и природни туристически ресурси и да популяризира форми на туризъм, които осигуряват възможности за взаимодействие между туристите и местните жители, както и да подобри разбирането на различните култури, обичаи, начин на живот, традиционни знания и вярвания.

Красивата природа с благоприятен климат, уникалното историческо и културно наследство, активните действия и желания на хората в разработване на модерен туристически бранд, дават възможност Община Чепеларе да заеме подобаващо място като една модерна и привлекателна туристическа дестинация.

                                                                                                                                                                 ч1.JPG ч21.JPG

Близостта й до Гърция и Турция, модерната настанителна база, даваща възможност за развитието на различните видове туризъм -  природен, културен, религиозен, еко и множеството ресурси в близост, осигуряват условия за разгръщане на допълващи туристически атракции и форми на туристически услуги и са част от силните страни, които се посочват в изследването. 

Резултатите от извършеното маркетингово проучване сочат още, че община Чепеларе, определила като приоритет туризма, има ясна стратегия и визия за развитието й, компетентен човешки ресурс, изградено доверие между бизнеса и администрацията, което осигурява възможността за презентиране и популяризиране на туристическите, природните, културни ресурси и атракции на територията й.


Именно презентирането и популяризирането за развитие на основните видове туризъм, в съчетание с допълващи форми и то през цялата година, а не сезонно, ще  превърне община Чепеларе в конкурентноспособна дестинация. 

ч3.JPG

Това води след себе си процеси на развитие на повече и ценово по-достъпни продукти за целогодишен туризъм, създаване и маркетиране на разнообразен туристически продукт, като съчетание от няколко вида туризъм, както и концентриране върху процес по изготвяне на цялостен бранд, който да отговаря на фокуса като целогодишна дестинация за ски, природен, приключенски, еко туризъм с богати възможности за съчетания с други видове туризъм. 

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект „Интегриран подход на културни и природни обекти в Чепеларе и Просочани, Гърция ((INTEGRA_TOUR) Договор № В2.6с.01/31.08.2017, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция - България. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Чепеларе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!