Читалището в Гела празнува 90 годишнина

Читалището в Гела празнува 90 годишнина

НЧ „Съзнание – 1929“ в село Гела чества своя 90 годишен юбилей. Читалището е основано на 20. 01.1929 г. от 32-ма учредители от местната интелигенция, занаятчии и земеделци. От самото начало читалището носи името „Съзнание“, заради основната си мисия – да сплотява всички жители на селото, да създава усет към нова култура, обогатяване на познанията и информацията за заобикалящия свят. Първоначално дейността на читалището се ограничава единствено до абониране с вестници и списания и изнасяне на вечеринки. В последствие, през 1935 година, читалището е настанено в сградата на местното училище и към него започва да действа театрален състав, който много успешно представя пиеси и вечеринки. На 19.01.1953 година е сформиран фолклорен ансамбъл от 126 човека, любители и поддръжници на автентичния музикално-танцов родопски фолклор. Членовете на състава, начело с художествения ръководител Манол Радичев, издирват, разучават и представят десетки автентични песни, хора и обичаи. През 1954 година, водени от необходимостта да имат своя собствена читалищна сграда, жителите на село Гела първи в околията и страната прилагат новия закон за самооблагане. Така на 2.08.1963 година тържествено е открита новата и отговаряща на всички изисквания читалищна сграда, която пълноценно започва да изпълнява всички културни и информационни функции.

90 години читалището в Гела е духовен център за селото, а сформирания Ансамбъл „Манол Радичев“ вече 60 години съхранява и популяризира, както в България, така и в чужбина, музикално-танцовия фолклор в чист автентичен вид.

Тържеството за отбелязване на кръглата годишнина на читалище „Съзнания“ в село Гела ще се състои в събота – 5 октомври. Читалището ще бъде наградено с 500 лв., по решение на Общинския съвет в Смолян.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре