Членовете на ЕП настояват за издръжливи продукти, които могат да се ремонтират

Членовете на ЕП настояват за издръжливи продукти, които могат да се ремонтират
 

•          77 % от гражданите на ЕС биха предпочели да поправят устройство, вместо да си купят ново

•          Потребителите трябва да могат да избират по-дълготрайни и поправими продукти

•          Определянето на даден продукт като остарял да се счита за нелоялна търговска практика

•          Законодателно предложение за право на поправка - ключова инициатива на ЕС за 2022 г.

Новото "право на поправка" трябва да обхваща проектирането на дълготрайни продукти, които могат да се поправят, както и по-информативно етикетиране и удължени гаранционни права.

Парламентът гласува своите искания за предстоящото предложение на Европейската комисия относно правото на поправка, планирано за по-късно през 2022 г., с 509 гласа "за", 3 гласа "против" и 13 гласа "въздържал се".

Членовете на ЕП се съгласиха, че ефективното право на поправка трябва да обхваща целия жизнен цикъл на продукта и да отчита дизайна на продукта, етичното производство, стандартизацията и информацията за потребителите, включително етикетирането относно възможностите за поправка и обществените поръчки. То следва да насърчава по-ефективното използване на ресурсите, да намалява отпадъците и да поощрява по-продължителната употреба на продуктите.

Издръжливи продукти, които могат да се ремонтират

Членовете на ЕП искат продуктите да бъдат проектирани по такъв начин, че да издържат по-дълго, да могат да бъдат безопасно ремонтирани и частите им да се отстраняват лесно. Те смятат, че подходящото "право на поправка" трябва да дава на сервизите и потребителите безплатен достъп до информация за поправката и поддръжката.

Що се отнася до цифровите устройства, членовете на ЕП твърдят, че актуализациите на софтуера следва да са обратими и да не водят до намалена производителност например на смартфоните. Те следва да се предоставят за минимален период от време, а потребителите следва да бъдат напълно информирани за наличието на актуализации в момента на покупката.

Практики, които неправомерно ограничават правото на поправка или водят до остаряване, могат да се считат за "нелоялни търговски практики" и да бъдат забранени съгласно правото на ЕС.

Какво трябва да включва един бъдещ закон за "правото на поправка"?

Членовете на ЕП изискват също така:

.   стимули за потребителите да изберат ремонт пред замяна, като например удълженгаранции или получаване на заместващо устройство за времето на ремонта;

.     хармонизирани правила за предоставяне на информация на потребителите на мястото на продажбата, включително система за оценка на ремонта, информация за очаквания жизнен цикъл, за резервни части, за ремонтни услуги и наличие на актуализации на софтуера;

.      възможно интелигентно етикетиране, като QR кодове или цифрови паспорти на продуктите;

.      възможен механизъм за отговорност на производителя и продавача в случай на несъответствие на продукта;

.     изисквания за издръжливост и ремонт, включени в бъдеща директива за екодизайн.

 

Контекст

Повече от десетилетие Парламентът многократно подкрепя подобряването на правото на потребителите на ремонт и прие две резолюции, в които се съдържат редица конкретни предложения за това поправянето да стане систематично, икономически ефективно и привлекателно. Парламентът разглежда правото на ремонт като ключова стъпка за постигане на плановете за кръгова икономика в рамките на Европейския зелен пакт. Комисията обяви, че ще представи предложение за изменение на Директивата за продажбата на стоки и обмисля отделно законодателно предложение относно правото на поправка, през третото тримесечие на 2022 г.

Според проучване на Евробарометър, 79 % от гражданите на ЕС смятат, че от производителите следва да се изисква да улеснят поправката на цифровите устройства или подмяната на отделни техни части, а 77 % биха предпочели да ремонтират своите устройства, вместо да купуват нови. Електронните отпадъци са най-бързо растящият поток отпадъци в света, като през 2019 г. са били изхвърлени над 53 милиона тона

 

Европейски парламент, Бюро за връзка в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре