COVID-19: ЕП приветства научноизследователския пакет, ЕС трябва да бъде по-добре оборудван в бъдеще

COVID-19: ЕП приветства научноизследователския пакет, ЕС трябва да бъде по-добре оборудван в бъдеще
• ЕК предлага значителен бюджетен пакет за борба с пандемията
• ЕП приветства извънредните мерки
• Трябва да инвестираме повече в изследвания и да сме готови за следваща криза
 
Мерките за реагиране на кризи трябва да бъдат съчетани с дългосрочен ангажимент за научноизследователски програми на ЕС. „Приветсваме мерките, предприети от комисаря Мария Габриел и мобилизирането на почти 140 милиона евро за намирането на лечение за COVID-19. Европейската комисия реагира много бързо при публикуването на специална покана за изразяване на интерес за програма „Хоризонт 2020“ и включването на съответните заинтересовани страни в Инициатива за иновативни лекарства (IMI) за публично-частно партньорство", заяви докладчикът за програма „Хоризонт Европа“ Кристиян Елер (ЕНП, Германия).
 
„Сега трябва да започнем да мислим в перспектива, за да бъдем по-добре подготвени за бъдещето. Научноизследователската и развойната дейност играят важна роля за справянето с глобалните предизвикателства. Това е още една причина да бъде подкрепено нашето предложение за бюджет от 120 милиарда евро за програмата „Хоризонт Европа“, добави той.
 
„Тази криза е изпитание за нашата способност да работим заедно при извънредна ситуация от една страна, и да останем верни на нашите дългосрочни цели, от друга“, заяви Кристиян Елер. Когато тази криза приключи, трябва незабавно да започнем подготвка за следващата. Това означава да инвестираме повече в научни изследвания и да гарантираме, че програми като „Хоризонт Европа“ няма да станат жертви на краткосрочните спорове между държавите членки", завърши той.
 
Инициативата за иновативни лекарства (IMI), публично-частно партньорство между Европейската комисия и фармацевтичната индустрия, днес обяви покана за ускорена процедура за научно изследователски предложения за разработване на лечение и диагностика в отговор на разпространението на COVID-19. До 45 милиона евро от финансирането ще дойдат от „Хоризонт 2020“, програмата за научни изследвания и иновации на ЕС.
 
Тази покана е част от координирания отговор на ЕС срещу заплахата за общественото здраве от COVID-19 и допълва спешното финансиране за научни изследвания, което бе мобилизирано наскоро по програмата „Хоризонт 2020“.
 
Информационно бюро на Европейския парламент в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре