COVID-19: Евродепутатите освобождават над 3 млрд. евро в подкрепа на сектора на здравеопазването в ЕС

COVID-19: Евродепутатите освобождават над 3 млрд. евро в подкрепа на сектора на здравеопазването в ЕС
• Европейските средства ще се използват за покриване на увеличените заради пандемията нужди на здравните системи на страните членки
• Складиране и разпределяне на медицински материали в Европа
• Финансовият пакет съдържа допълнителни финансови средства - например финансова помощ за Гърция за справяне с мигрантския натиск.
 
Повече тестове, помощ за лекарите и медицинските сестри, които се грижат за болните: Парламентът одобри 3,08 млрд евро помощ от ЕС.
 
Европейските средства ще подпомогнат пряко системите на здравеопазването в държавите членки на ЕС в борбата им с пандемията от коронавируса. Инициативата ще позволи на ЕС да закупи спешни медицински консумативи като маски и кислородни апарати, да транспортира медицинско оборудване и пациенти в трансгранични региони, да финансира назначаването на допълнителни медицински специалисти, които да бъдат разположени в горещи точки в Европейския съюз, както и да подпомага държавите членки при изграждането на подвижни болници.
 
Средствата от бюджета на ЕС ще бъдат насочени основно чрез Инструмента за спешна подкрепа (2,7 млрд. евро) и чрез програмата rescEU (380 млн.евро).
 
Пакетът включва допълнителни средства по линия на Механизма за гражданска защита (45 млн. евро) за финансиране на полетите с цел репатриране на европейски граждани, блокирани в трети страни; допълнителни средства за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (3,6 млн. евро), както и 350 млн. евро в помощ на Гърция, която се бори с нарастващия мигрантски натиск и 100 млн. евро в подкрепа на възстановяването на Албания след земетресението.
 
Евродепутатите от комисията по бюджети на ЕП (BUDG) още през март призоваха за мобилизиране на наличните финансови средства в бюджета за 2020 г..
 
Допълнителна информация
 
Наскоро Европейската комисия предложи два проекта на коригиращи бюджети (DAB 1/2020 и 2/2020) като част от обширен набор от мерки в подкрепа на борбата срещу пандемията от COVID-19.
 
Инструментът на ЕС за спешна подкрепа (ESI) е създаден през 2016 г. за справяне с масовия приток на бежанци в Гърция. Запасите от медицинско оборудване в рамките на програмата rescEU ще бъдат приети за съхранение от една или няколко държави членки. Приемащата държава ще отговаря за закупуването на оборудването. Комисията ще финансира 100% от медицинските средства. Координационният център за реакция при извънредни ситуации ще управлява разпределянето на оборудването, за да се гарантира, че то ще отиде там, където е най-необходимо.
 
Информационно бюро на Европейския парламент в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре