COVID-19: Националните органи трябва да направят повече за повишаване на осведомеността относно действията на ЕС

Отмар Карас (ЕНП, Австрия)
• Информацията и комуникацията са изключително важни инструменти в борбата срещу коронавируса
• Институциите на ЕС подкрепят мерките за солидарност в държавите членки
• Националните органи трябва да направят повече за повишаване на осведомеността относно действията предприети от ЕС за справяне с COVID-19 и смекчаване на въздействието на вируса върху общественото здраве и икономиката
 
Заместник-председателите на Европейския парламент, отговарящи за комуникацията, призоваха държавите членки да направят повече за информиране на обществеността относно действията и солидарността на ЕС във връзка с борбата срещу коронавируса.
 
„Информацията и комуникацията са от решаващо значение за справяне с настоящата здравна и икономическа криза, породена от пандемията от коронавируса“, заявиха заместник-председателите на Европейския парламент, Отмар Карас (ЕНП, Австрия) и Катарина Барли (С&Д, Германия), след два месеца съвместни усилия на ЕС за борба с коронавируса.
 
„Жизненоважно е на първо място всички национални органи да излъчват ясни и последователни послания към обществеността относно необходимите мерки за ограничаване разпространението на вируса, особено при вземането на решения за премахване на ограничителните мерки, като това трябва да бъде координирано в целия ЕС", отбеляза заместник-председателят Отмар Карас.
 
„Неотложно е също така, в интерес на поддържането на единството и солидарността на ЕС, националните органи да положат повече усилия за комуникиране на общите действия в ЕС за подпомагане на държавите членки по време на тази криза, особено в контекста на борбата с дезинформацията. Ето защо е важно пресконференциите и обръщенията към медиите на председателя на Европейската комисията У. фон дер Лайен да бъдат широко разпространявани в държавите членки. Информацията създава осведомеността“, добави г-н Карас.
 
Заместник-председателят Катарина Барли заяви: „В крайна сметка инициативите, предприети на равнище ЕС, се одобряват не само от членове на Европейския парламент от всички държави членки, но и от министрите на всички национални правителства. Всички изпълняваме нашата роля при вземането на решения и всички печелим от крайния резултат."
 
 
 9e9f39a5a7f9b31c1efc11de4eaf3426v1_max_755x425_b3535db83dc50e27c1bb1392364c95a21.jpg
Катарина Барли (С&Д, Германия)
 
 
Това е важно във връзка с нашето задължение за прозрачност и отчетност, опазването на демокрацията и доверието в нашите институции. Много аспекти на настоящата криза изискват общ подход и обединени ресурси, като например съгласуването на правила за поддържане на отворени граници за притока на жизненоважни медицински и хранителни доставки, подкрепата за предприятията, работните места и потребителите, насърчаването на изследвания за ефективни ваксини, общите правила за авиокомпаниите, мерките за подпомагане на селското стопанство и туристическия сектор, както и помощта за нашите непосредствени съседи и партньори от трети страни“, допълни г-жа Барли.
 
„ЕС и ЕЦБ заедно са мобилизирали стотици милиарди евро финансова подкрепа за подпомагане на държавните финанси и икономиката, което е възможно само поради кредитоспособността на Европейския съюз и мащабното въздействие, което той има, когато действа съвместно“, заяви г-н Карас.
 
Последно, но не и по важност, заместник-председателят Катарина Барли подчерта, че „Голяма част от тези усилия не се отразяват достатъчно или, още по-лошо, дезинформационните кампании набират скорост и подхранват обществото с фалшиви новини, които са в ущърб на истинските усилия за взаимна подкрепа в тези много трудни и несигурни времена.“
 
Пресслужба на Европейския парламент
 
 
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре