Д-р Мими Кубатева: Добро е санитарно-хигиенното състояние в училищата и детските заведения

Добро санитарно-хигиенно състояние в училищата и детските заведения на областта  констатират здравните инспектори при проверките за готовността им за новата учебна година. От издадените 3 предписания за ремонт на общежития и 19 предписания в училища за освежаване на класни стаи и коридори, ремонт на санитарни възли, обособяване и обезопасяване на физкултурни салони, всички са изпълнени, само в ОУ с.Средец изпълнението е частично.
От 11 предписания в детските заведения 2 са изпълнени, останалите са в срок на изпълнение. Здравните кабинети също отговарят на  изискванията.
Налице е подобряване на условията в училищата на територията на областта.
В община Рудозем има пълно саниране на училищата, с подменена дограма и покривни конструкции, резултат на добра съвместна работа с общината. Много добри условия има и в СОУ гр.Неделино, СОУ гр.Мадан, СОУ „Христо Ботев” гр.Девин.
Незадоволително е състоянието на ОУ в с.Средец, в което поетапно ще се извършват ремонтни дейности.
За превенция на най-често регистрираните патологични отклонения при децата и учениците в областта: заболявания на дихателната система, нарушения в зрението, затлъстяване и гръбначни изкривявания, препоръчваме на ръководствата на заведенията да обърнат повече внимание за системно изпълнение и активиране на дейностите по физическо възпитание, спорт и лечебна физкултура, а родителите да осигуряват рационално хранене и изграждат здравословни умения и навици у децата.
Регионална здравна инспекция Смолян ще продължи с грижа да осъществява контрол за недопускане на рискови фактори за здравето на децата и пожелават здрава и успешна 2012-2013 учебна годин.

Пресцентър на РЗИ Смолян
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре