„Да създадем и осиновим гора“ е името на кампанията на Южноцентрално държавно предприятие – Смолян

„Да създадем и осиновим гора“ е името на кампанията на Южноцентрално държавно предприятие – Смолян

„Да създадем и осиновим гора“ е името на кампанията на Южноцентрално държавно предприятие – Смолян, в рамките на инициативата „Лесовъд за 1 ден“ през тазгодишната Седмица на гората, която ще се проведе на 13 април (петък) от 13.00 часа.

В рамките на кампанията групи от ученици от училищата на град Смолян ще залесят горски площи, освободени в резултат на възникнал преди 2 години пожар в района на село Хасовица.  Участниците ще засадят, подготвени от горските служители на Държавно горско стопанство - Смолян фиданки, ще научат полезна информация за начините и методите, чрез които се извършват залесителните дейности в горите, а така също и ще имат възможност да дискутират на терен необходимостта и мерките за опазване на горите от пожари.

По време на заниманието, всяка група от ученици ще получи и монтира специално изработена информационна табела, с която ще се означи съответната залесена площ. Това ще даде възможност на участниците, с помощта на горските служители, да се грижат за отглеждането на залесената от тях самите млада гора през следващите години.  

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре