Дългосрочният бюджет на ЕС: евродепутатите изложиха приоритетите за финансиране след 2020 г.

Дългосрочният бюджет на ЕС: евродепутатите изложиха приоритетите за финансиране след 2020 г.
– Евродепутатите настояват за повече финансови ресурси за младите, за научни изследвания, за растеж и заетост, както и за борба с климатичните промени;
– Необходими са адекватни ресурси за финансиране на нови предизвикателства като миграцията, отбраната и сигурността;
– Финансирането на дългогодишната селскостопанска и кохезионна политика не се намалява;
– Нови източници на директни приходи трябва частично да заместят финансирането от вноските на данъкоплатци.
Евродепутатите потвърдиха своята преговорна позиция за следващия дългосрочен бюджет, включително точната разбивката на стойностите, предвидени за всяка програма на ЕС.
Парламентът подчерта своето „единство и готовност“ за предстоящите преговори относно Mногогодишната финансова рамка (МФР 2021 – 2027) с министрите на ЕС и изрази съжаление, че държавите членки „не са постигнали значителен напредък“ за приемането на обща позиция.
Евродепутатите смятат, че предложението за МФР на Европейската комисия е добра отправна точка, но предложеното ниво „няма да позволи на ЕС да изпълни политическите си ангажименти и да отговори на важните предстоящи предизвикателства“. Така те потвърдиха следните приоритети (неизчерпателен списък):
– Определяне на бюджета за програмата за научни изследвания „Хоризонт Европа“ на 120 млрд. евро по цени от 2018 г. (Комисия: 83,5 млрд. евро);
– Засилване на Европейския план за стратегически инвестиции (Плана „Юнкер“);
– Увеличаване на финансирането за транспортната инфраструктура и малките и средни предприятия;
– Запазване на финансирането за дългогодишната селскостопанска и кохезионна политика;
– Удвояване на средствата за борбата с младежката безработица, тройно увеличаване на средствата за програмата „Еразъм+“;
– Определяне на приноса на ЕС към за климатичните цели на 25% от разходите на МФР и 30% възможно най-скоро (най-късно до 2027 г.).
По отношение на реформирането на източниците на приходи на ЕС („собствени ресурси“), евродепутатите подчертават, че сегашната система е „много сложна, несправедлива и непрозрачна, и напълно неразбираема за гражданите на ЕС“.
Нова, по-проста система трябва значително да намали преките вноски, основани на брутния национален доход на държавите членки и да гарантира адекватно финансиране на бъдещите разходи от новата МФР. Парламентът също така одобрява премахването на всякакви отстъпки и други корекционни механизми.
Евродепутатите изискват въвеждане на нови собствени ресурси, като тези основани на новото корпоративно данъчно облагане (което включва данъчното облагане на големите дружества в цифровия сектор) върху приходите от схемата за търговия с емисии и данък върху пластмасите.
Те подчертават, че приходите и разходите следва да бъдат разглеждани като един пакет, като по този начин всички елементи от МФР/Пакета за собствените ресурси и по-конкретно цифрите в МФР/ трябва да останат на масата за преговори до постигането на окончателно споразумение.
Междинният доклад относно Многогодишната финансова рамка 2021 – 2027 г. – позицията на Парламента с оглед на постигане на споразумение – от съдокладчиците Ян Олбрихт (ЕНП, Полша), Изабел Тома (С&Д, Франция), Жерар Дьопре (АЛДЕ, Белгия), Януш Левандовски (ЕНП, Полша) беше приет с 429 гласа „за“, срещу 207 гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“.
След приемането на резолюцията за МФР през март 2018 г. Парламентът е готов за преговори със Съвета на ЕС, като разговорите могат да започнат щом последният приеме своята обща позиция. Приемането на нов регламент за МФР изисква одобрение от Парламента.
Евродепутатите очакват „постигането на добро споразумение преди европейските избори през май 2019 г., за да се избегнат сериозните затруднения при стартирането на новите програми поради късното приемане на финансовата рамка, както сочи опитът от миналото“.
Около 94% от бюджета на ЕС отива за гражданите, регионите, градовете, земеделците и предприятията. Административните разходи на ЕС представляват 6% от бюджета.
.
Информационно бюро на Европейския парламент в България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре