Данъчни престъпления: ЕП призовава за създаване на Eвропейска финансова полиция

Данъчни престъпления: ЕП призовава за създаване на Eвропейска финансова полиция

Европейският парламент прие подробен план за по-справедлива и ефективна данъчна система и за борба с финансовите престъпления. Предложенията, приети с 505 гласа „за“, 63 гласа „против“ и 87 гласа „въздържал се“, бяха подготвени в рамките на една година от Специалната комисия на ЕП относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX 3). Те обхващат както преразглеждането на системата за борба с финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци, най-вече като подобряват сътрудничеството във всички области между големия брой компетентни органи така и установяването на нови органи на ниво ЕС и в световен план.

Препоръките и забележките на ЕП включват:

Европейската комисия трябва незабавно да започне работа по предложение за създаване на Европейска финансова полиция и звено за финансово разузнаване

  .    Създаване на контролен инструмент в ЕС за борба с прането на пари

   .  Установяване на междуправителствен данъчен орган в рамките на ООН

   .  Има липса на политическа воля в държавите членки за справяне с данъчните измами/избягването на данъци и финансовите престъпления

  .    Седем страни от ЕС (Белгия, Кипър, Унгария, Ирландия, Люксембург, Малта и Нидерландия) показват характеристики на данъчни убежища и улесняват агресивното данъчно планиране

   .  Схемите за златни визи и паспорти постепенно трябва да бъдат прекратени, като тези предлагани от Малта и Кипър, представляват висок риск за целостта на общия стандарт за предоставяне на информация

   .  Критика към Дания, Финландия, Ирландия и Швеция за поддържане на възражението срещу системата за данък върху цифровите услуги

   .  Схемата за измами „cum-ex“ ясно показва, че многостранните, а не двустранните данъчни споразумения са перспективата за пътя напред

    Лицата, подаващи сигнали за нередности и разследващите журналисти, трябва да бъдат много по-добре защитени и трябва да се създаде фонд на ЕС за подкрепа на разследващи журналисти

След многобройните разкрития през последните пет години („Люкслийкс“, „Досиетата от Панама“, „Футбол лийкс“ и „Досиетата от рая“), Европейският парламент реши да установи специална Комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX 3) на 1 март 2018 г.

Приетият доклад приключва едногодишния мандат на комисията, в рамките на който се състояха 18 изслушвания по темата, 10 обмена на гледни точни с финансови министри и европейски комисари и 4 мисии за установяване на фактите до САЩ, островМан, Естония, Дания и Латвия.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре