Сроковете за плащане на данък върху недвижими имущества и такса битови отпадъци

Уважаеми граждани, Уведомяваме, Ви че от 23.01.2023 г. (понеделник) може да заплатите данък върху недвижими имущества и такса битови отпадъци за 2023 г. към Община Смолян. Сроковете за плащане на данък…