Държавен архив Смолян обявява „Читател“ и „Дарител“ на годината. Поводът е 9 юни – Международен ден на архивите

Държавен архив Смолян обявява „Читател“ и „Дарител“ на годината. Поводът е 9 юни – Международен ден на архивите

Международен ден на архивите ще бъде отбелязан отново на 9 юни. „По повод празника от няколко години, архивите връчват грамоти на най-големия си дарител на документи от предходната година; на читателя, направил най-много посещения в читалнята и на приятели на архива, подпомогнали най-много нашата дейност. Спазвайки традицията, на този ден, Държавен архив – Смолян ще обяви своите номинации и ще награди избраните за „Читател“ и „ Дарител“, каза Милка Матушева - началник на Държавен архив – Смолян.

За „Читател за 2020 г.“ на Държавен архив – Смолян е определен Никола Димитров Чернев. През 2020 г. г-н Чернев има 35 посещения в архива и 90 бр. използвани архивни единици по темите: 100 г. Райковска гимназия, 100 г. Горовладелска кооперация „Борика“ – с. Стойките; родови проучвания и др. Никола Чернев завършва Висшия машинно-електротехнически институт в София, дългогодишен преподавател е в Райковската гимназия по електронноизчислителна техника и специални професионални предмети, и е един от първите популяризатори на микрокомпютърната техника в Смолянския регион. Той е и автор на двете части на книгата за историята на Райковската гимназия, както и на книгите „Кооперативно дружество „Водопад“ и електрификацията на Чепеларе“, „Електропроизводително командитно дружество „Свети Иван“ – с. Райково (1925-1935)“ и др., а в съавторство с Мария Бебелекова написват книгата „100 години Горовладелска и потребителна кооперация „Борика“ – с. Стойките“.

За „Дарител за 2020 г.“ на Държавен архив – Смолян е определена Таня Георгиева Милушева-Марева. Г-жа Марева е бивш, дългогодишен директор на Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, член на Българско историческо дружество – клон Смолян и зам. гл. редактор на списание „Родопи“, председател на Общинския комитет „Васил Левски“ и член на УС на Регионалната туристическа асоциация „Родопи“ и много др. – изобщо личност известна на смолянската общественост, с активното си участие във всички културни, обществени прояви и мероприятия, организирани в града и не само. През годината тя е направила няколко изключително ценни дарения, с които в Държавен архив – Смолян ѝ бе открит личен фонд № 1544 – Марева, Таня Георгиева. Г-жа Марева е предоставила документи и на Общински комитет „Васил Левски“ – Смолян.

„Освен връчването на грамоти, по повод Международния ден на архивите, пак по традиция, се обявява и Ден на отворените врати. В този ден посетителите на Държавен архив – Смолян ще бъдат запознати с функциите и ролята на държавните архиви, като пазители на документалната памет на нацията; ще бъдат разведени в архивохранилищата на Смолянския архив, където ще могат да видят как и в какви условия се съхранява документалното ни богатство. На по-любознателните ще бъдат показани, както най-стария ни документ, датиращ от 1615 г., така и част от уникалните и особено ценни документи, съхранявани в архива“, каза още началникът на смолянската институция Милка Матушева.

За пръв път Международният ден на архивите се отбелязва през 2008 г., с решение на Международния съвет на архивите - неправителствена организация, имаща за цел засилване на сътрудничеството между различните архивни институции, опазване на архивните документи и разширяване на тяхната достъпност за ползване. Той е основан под егидата на ЮНЕСКО на 9 юни 1948 г. в Париж. България се присъединява към Съвета през 1960 г. и като член категория А участва в неговата дейност и в организираните от него международни форуми.  През 2004 г. във Виена се провежда международен конгрес на Съвета. Участниците приемат резолюция, с която искат от ООН да обяви Международен ден на архивите. Целта на този ден е да насърчава международната солидарност между членовете на Международния съвет на архивите, да подобри обществената представа за дейността на архивните институции и да ги популяризира в глобален мащаб. Три години по-късно, през ноември 2007 г. в Квебек – Канада, по време на годишното общо събрание на  Съвета, датата 9 юни е избрана за Международен ден на архивите.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре