Променени указанията за предоставяне на държавната помощ de minimis за земеделските стопани

С оглед на влошената икономическа обстановка в страната и неблагоприятната ситуация, заради пандемията от COVID-19, както и поради настояване на браншовите асоциации в сектор „Животновъдство“, са променени указанията за предоставяне…