Д Е К Л А Р А Ц И Я ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на БСП И ГРУПАТА СЪВЕТНИЦИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН

Изразяваме тревогата си от състоянието на ОБЩИНАТА след последните снеговалежи. Вече цяла седмица бедства голяма част от населението, а за някои населени места  нещата придобиват  драматични измерения. За пореден път…

До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за трето тримесечие на 2017 г.

До края на месец октомври 2017 г. всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък,…

Над 1 500 земеделци от Смолян и областта декларираха доходите си за месец

Над 1 500 земеделци, получили субсидии през миналата година са подали декларации за доходите си в офиса на НАП в Смолян и по пощата след писмена покана или телефонно обаждане…

На 1 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

На 1 октомври изтича срокът за подаване на коригираща декларация от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, който са декларирали…

До края на юли се подават декларациите за дължими данъци за второто тримесечие на 2018 г.

До края на юли 2018 г. всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва…

Декларират се получени и предоставени заеми над 10 000 лева

И през 2018 година физическите лица декларират получените и предоставени от тях заеми в приложение №11 към декларацията за облагане на доходите им. Задължението им не включва отпуснатите банкови кредити.…

До 31 януари фирмите подават декларация за дължими данъци за четвърто тримесечие на 2017 г.

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци.…