Ден на кмета се проведе в община Смолян, като основен проблем остава ниската събираемост на туристическия данък по селата

Ден на кмета се проведе в община Смолян, като основен проблем остава ниската събираемост на туристическия данък по селата

Ден на кмета се проведе в община Смолян. В него взеха участие зам.-кметовете Венера Аръчкова, инж.Мариана Цекова,  Марин Захариев и кметовете на населените места. Обсъждаха се проекто-бюджет 2018 г., предложения за Наредба №2 за администрирането на цени и услуги в община Смолян,  предложения на обекти, които да бъдат включени в капиталовия списък, събираемостта на туристическия данък, развитието на туризма в селата, въпроси свързани с горите, земите и животновъдните обекти. Беше предоставена справка да приходите и разходите за извършените административни услуги по видове за 2017 г. Обсъди се и план-графика за сметосъбиране и сметоизвозване за населените места през 2018 г.

Голям проблем си остава събираемостта на туристическия данък по населени места, оповести зам.-кметът Венера Аръчкова. Данъчната ставка не е променяна от 2012 г.,  като за селата е 20 ст, за града – 50 ст., а за Пампорово- 60 ст. Независимо от факта, че през последните три години се увеличават туристите, събираемостта на туристическия данък осезаемо намалява всяка година, посочи Аръчкова. 

Продължава порочната практика представящите този вид услуги да не се водят като къщи за гости, а къщи за живеене. В същото време се рекламират по сайтове и други места, което е нарушение на закона.

Дори и към момента всичко е заето покрай Коледно-новогодишните празници по Арденското корито, каза  зам.-кметът инж.Мариана Цекова, която е направила проверка.

Кметове на населени места казаха, че не знаели кои от обектите им са регистрирани и категоризирани. Ръководството пое ангажимент в срок до 10 ноември т.г. да бъде предоставена на всеки кмет тази информация. Община Смолян вече ще включи в проверките и кметовете на населените места. Инж.Цекова предупреди, че на проверки тръгват и Комисията за защита на потребителите, които ще налагат солени глоби за този вид нарушения.

От общинското ръководство припомниха, че средствата от този вид данък се използват за подобряване на инфраструктурата, рекламата и участие в специализирани борси. Категоризираните обекти не плащат нито данък, нито такса, а на територията на община Смолян няма нощувка под 30 лв.   

Друг сериозен проблем е, че до контейнерите за битови отпадъци по селата е пълно с клони и строителни материали. Този вид отпадък не се покрива от средствата постъпили по такса смет. По  селата тя не достига нивото на реалния разход, който се плаща на фирмата, обяви Аръчкова и предложи  вариант да се изчислява такса смет на ползвател.  

Продължава и практиката някои села да имат от 5 до 6  празника в годината, което утежнява бюджета. Аръчкова призова да си изберат  приоритетно  един празник.

Кметовете на селата трябва да представят предложения в годишната програма за включване на отпаднала от необходимост общинска собственост , също така и снимки на всички общински сгради.

От тях се очаква и  предложения за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре