Девин ще развива туризма с Балнеоложки център с къмпинг и парк

.

Община Девин предвижда мерки за развитие на туризма на територията на Община Девин, чрез изграждане на Балнеоложки център с къмпинг и парк. Това стана ясно от провелото се днес обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции. Заложено е и преустройство и пристрояване на съществуваща сграда - Обществена баня в местност Беденски бани. 

Като част от Концепцията е предвидено подобряване на здравната инфраструктура чрез ремонт, подновяване на обзавеждане и оборудване на кабинетите в Здравна служба в с. Триград и Здравна служба в с. Михалково. Планирани са и обучения на безработни и лица в неравностойно положение в различни сфери.

Друга важна част от Концепцията, върху която Община Девин поставя акцент е развитие на дуалната система за обучение в ПГЕ „А.С. Попов“ – гр. Девин. Гимназията вече има положителен опит с дуалното обучение, а по настоящия проект предвиждат – провеждане на информационни кампании, обучение на учители и наставници, пробно стажуване, осигуряване на заетост на стажуващите лица от страна на работодателите по специалността на съответното обучение. За целта са привлечени като партньори „Девин“ ЕАД, „Михалково“ ЕАД, „Национална електрическа компания“ ЕАД.
 
Източник: Дарик.бг
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре