Защо диабетиците се нуждаят от редовни кръвни изследвания?

Тестът за хемоглобин А1с измерва нивото на глюкозата, свързана с хемоглобина през последните три месеца. Хемоглобинът е компонент на червените кръвни клетки, които пренасят кислород. Друг тест измерва нивото на…