Директорът на РДТ Кръстьо Кръстев: Със закриването на театъра губим идентичност, култура и бъдеще за децата си

teatur_protest011- Какво ще стане, ако бъде приет предложения проект за Постановление на Министерски съвет, с който се предвижда вливане на Родопския драматичен театър в Драматичен театър „Николай Масалитинов” – Пловдив, господин Кръстев?
- Това значи, че в Смолян няма да има държавна културна институция, няма да има трупа. Съкращенията са сигурни. Част от хората ще се присъединят може би към трупата на пловдивския театър. Цялата работа се прави за икономии в министерството на културата. Пари няма и няма от къде да се вземат. Другият основен проблем е, че община Смолян няма средства, за да ни подкрепи, както правят други общини в България с определена субсидия. Опитваме се да правим проекти, но това не стига. Тази сграда е ламя, за да отидеш на 8-ия етаж, трябва да се запалят 80 крушки. Още нищо не е конкретно обяснено. Според мен приемната сцена ще е място, където ще се изнасят чужди продукции. Родопският драматичен театър може би ще остане продуциращ център, но как и защо, не мога да кажа. В постановлението пише всички активи и пасиви на театъра, архивите също, преминават към Драматичен театър „Масалитинов” в Пловдив. Още няма официален документ, има предложение за това нещо, което е прието от МС, от тук нататък следват няколко дни технически процедури. Ще влезе в сила в момента на обнародването му в „Държавен вестник”.
- Очаквахте ли подобни промени?
- Индикации за това, което ще се случи имаме от много отдавна. Аз съм убеден, че трябва да има реформа в културата, че така не може да се съществува, но как и по какъв начин и кой взима решенията и на какво основание - това е въпросът, който трябва да се коментира. Засега РДТ е единственият театър, които ще сливат с друг. Аз не искам да се бъркам в работата на колегите.
- Кои са причините, според вас за това решение?
- Смолянският театър е един от най - добрите извънстолични театъри. Тук работят много интелигентни хора, работари. Правим добра продукция, която харчим добре, според обективните обстоятелства. Причината е липса на пари, общината не дава пари на РДТ, защото няма. Въпросът е принципен, аз знам, че общината е в тежко финансово състояние, знам, че живеем в един от най-бедните региони с най-висока безработица. Просто никой не дава пари за култура и ние не можем да издържаме. Винаги реагираме, когато сме изгубили пътя.  Това трябваше да се мисли преди 6 месеца, вид пазар е, и трябваше да се отиде и да се пазарува в министерството, създаване на лоби, на всякакви варианти разговори, което за съжаление не беше направено.
- Какво губи Смолян, ако изгуби театъра си?
 - Губим всичко - идентичност, култура, бъдеще за децата, възможността да бъдем привлекателно място…
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре