Засилват контрола по опазване на дивеча

Засилват контрола по опазване на дивеча в страната, съобщават от Изпълнителната агенция по горите.  Организиране на съвместни обходи на служители от неправителствени и държавни организации, отговорни за опазването на дивеча…

Зимно подхранване на дивеча в ДЛС „Борово“

Зимното подхранване е една от основните грижи за дивеча, които полага ТП ДЛС „Борово“. Заради високопланинския район, в който се намира ДЛС „Борово“, подхранване се осъществява за повече от 6…

Зимно подхранване на дивеча на територията на ДЛС „Женда“

Един от ефективните начини за намаляване на загубите и поддържане на дивеча в добра кондиция е зимното подхранване. В обхвата на  ТП ДЛС „Женда“-Кърджали, ловните надзиратели полагат грижи за 20…

Опазването на дивеча и неговото подхранване в студени зимни условия е от първостепенно значение за ДЛС „Извора“

Опазването  на дивеча в студени зимни условия е от първостепенно значение за Държавните ловни стопанства  на ЮЦДП. Подхранването и опазването на дивеча на територията на Държавен ловностопански район на ДЛС…

Чуждестранни фотоловци преследват дивеч в стопанство "Извора" край Девин

Ловци, въоръжени с фотоапарати вместо с пушки могат да се срещнат в ловното стопанство "Извора" край Девин, информират от стопанството. Фотоловът е една от възможностите за алтернативен туризъм в "Извора".…