Днес през деня без валежи, във вторник от запад на изток ще превали слаб дъжд

Днес през деня без валежи, във вторник от запад на изток ще превали слаб дъжд
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, днес през деня времето ще е почти без валежи. През нощта срещу вторник и във вторник от запад на изток ще превали слаб дъжд, очакваното количество ще е между 1-5 л/кв.м. В сряда времето ще е без валежи.

През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са се задържали. Незначителни повишения са регистрирани на: р. Луда Камчия при с. Бероново с +18 см, р. Тунджа с до +9 см и р. Въча при гр. Девин, м. Забрал с +75 см.

Към настоящия момент водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води.
В почти цялата страна почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток, предупреждават от МОСВ.

На база метеорологичната и хидрологична обстановка през следващите днес и утре денонощия не се очакват съществени повишения на речните нива, но в резултат на прогнозните валежи на места, повишената почвена влага и снеготопенето, са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосборите на:
Дунавски басейн: р. Огоста, р. Вит – горно течение, р. Янтра – горно течение, р. Русенски Лом – долно течение;
Черноморски басейн: горните течения на реките Провадийска и Камчия;
Източнобеломорски басейн: средните и долни течения на реките Тунджа и Марица;
Западнобеломорски басейн: средното и долно течение на реките Места и Струма.
От системите за ранно предупреждение за реките Марица и Тунджа, към момента са обявени следните кодове:

За река Тунджа при град Елхово е обявен оранжев код- „Риск за тревога“- Нивото на р. Тунджа при гр. Елхово e започнало да се понижава, но ще остане над оранжевия праг на предупреждение;

За река Тунджа при град Ямбол е обявен жълт код- „Предупреждение“-Нивото на р. Тунджа при гр. Ямбол се понижава плавно, но по прогноза ще остане над жълтия праг за предупреждение.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре