До 10 ноември се подават оферти в обществената поръчка за проектиране и строителство на виадукт на обходния път на Рудозем

До 10 ноември се подават оферти в обществената поръчка за проектиране и строителство на виадукт на обходния път на Рудозем

До 10 ноември ще се подават оферти в обявената обществена поръчка за проектиране и строителство (инженеринг) на виадукт при 134-ти км на път II-86 Средногорци – Рудозем. Второкласният път е основна пътна връзка на община Рудозем с областния център Смолян. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще се изведе извън града и ще се улесни пътуването към бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти. Индикативната стойност на поръчката е 4 300 000 лв. без ДДС и средствата ще са от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.

            Виадуктът на път II-86 е в предвидения за изграждане обходен път на гр. Рудозем. При 134-ти км преминаването на пътното трасе ще се осъществява чрез мостово съоръжение с дължина около 200 м. Това е специфичен участък от обходния път на гр. Рудозем, покрай р. Чепинска и преминава близо до депонирани минни нерудни скални отпадъци. Според идейния проект широчината на съоръжението ще бъде 11,5 м, от които пътно платно 8 м и два тротоара по 1,75 м.

            Срокът за проектантските работи е 60 календарни дни, който започва от датата на подписване на договора. Той включва само времето за проектиране и е разделен в два етапа. За изпълнение на строително-монтажните работи срокът е 215 календарни дни /7 месеца/ и започва от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

           Снимка: АПИ
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре